1

Forside

Lægedage 2022

Kataloget er på vej til din praksis. Læs mere HER

____________________________________________________________________

Ledelse og organisation: Kurser, aktiviteter og podcasts

PLO-E har sat fokus på ledelse og organisation. Og med OK22 følger også muligheden for mere økonomisk tilskud til deltagelse i efteruddannelse inden for ledelse og organisation.

De mange nye opgaver i almen praksis gør det nødvendigt at have en velorganiseret klinik med et godt samarbejde. Hvis opgavemængden og ressourcerne harmonerer, øger det både effektiviteten og arbejdsglæden.

Vi er nu 5 konsulenter, der både underviser på vores eksisterende kurser og udvikler nye tilbud. De forskellige kurser og aktiviteter sætter fokus på lederskabet, den faglige udvikling og trivslen i klinikken, samt på hvordan driften kan optimeres.

Læs mere om de kurser og aktiviteter vi udbyder - HERUNDER FEM HELT NYE PODCASTS


Anne Zimmer, Ulrik Lange, Juliane Dinesen, Mads Crandal & Heidi Bøgelund

____________________________________________________________________

Systematiske Efteruddannelsesdage i 2022

I foråret og efteråret 2022 har du igen mulighed for at gennemføre din systematiske efteruddannelse på fire store arrangementer i Vejle og Helsingør. På disse arrangementer vil de nye temaer i den systematiske efteruddannelse blive udbudt som enkeltstående kurser over et 4-dages forløb.

Du afgør selv, om du vil deltage 1, 2, 3 eller alle 4 dage i de kurser, du synes, er de mest interessante.

14.-17. marts 2022, Helsingør
16.-19. maj 2022, Vejle
26.-28. september 2022, Vejle
29. november -1. december 2022, Helsingør

____________________________________________________________________

2022 NYT – Besøg i en anden praksis

Nu kan du og dine kolleger og dit personale tage på besøg i en anden praksis og få refusion efter gældende regler som selvvalgt efteruddannelse, hvis I overholder visse formelle krav. Den modtagende klinik kan også opnå refusion for én læge, som står som vært for besøget. Besøget skal have et fagligt formål, dvs. at det må antages at styrke diagnosticeringen og behandlingen af patienter i almen praksis og/eller organiseringen af almen praksis. Man skal overveje formålet på forhånd og kort afrapportere efter besøget. Besøget skal vare hhv. en halv (minimum 3 effektive timer excl. pauser) eller en hel dag (minimum 5 effektive timer excl. pause) for at kunne udløse finansiering efter reglerne for selvvalgt efteruddannelse.

Læs mere her:
Retningslinjer og formalia for praksisbesøg som efteruddannelsesaktivitet i Almen Praksis
Praksisbesøg – afrapportering til brug for tilskud i Fonden for Almen Praksis
Guide til praksisbesøg

____________________________________________________________________

2022 NYT – Fuld refusion for kurser til praksispersonale

Størstedelen af PLO-E’s kursusudbud vil fra 2022 være fuldt refusionsberettiget. Dvs. der ydes refusion for den fulde kursusafgift og tabt arbejdsfortjeneste for alle kursusdage (kr. 2.820,-/dag).

Der betales ved tilmelding, men efter kurset kan der søges refusion for udgifterne. Der er ingen begrænsning på antal kurser, der kan søges om refusion for per personale – dette gælder fra 2022 også for KOL- og DM-kurser.

Det er lægen, der søger refusionen via refusionssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

____________________________________________________________________

Kursuskataloger for læger og praksispersonale

Herunder finder du kursuskataloger for læger og praksispersonale i 2022. Læs de fulde kursusbeskrivelser og tilmeld dig ved at klikke på de individuelle kursustitler i katalogerne.

    

Du kan også finde alle kurserne i oversigterne til højre på siden.
____________________________________________________________________

Ny gratis efteruddannelse til hele klinikken 

Klog på KOL i egen praksis er en efteruddannelsesaktivitet afholdt i egen praksis eller som et samarbejde mellem to-tre nabopraksis.

Undervisningen foregår dels i et fællesspor, hvor hele praksis deltager og dels i to spor, hvor praksis deles op for eksempel i et læge/erfaren sygeplejerske spor og et sekretær/andet personale spor. Materialet består af to lektioner af ca. 60 minutter. De kan tages samlet, for eksempel en eftermiddag kl. 14-16 eller på forskellige dage. Den 3. lektion skal I enten bruge til at gennemskrive jeres egne retningslinjer eller I kan bruge det til at mødes med lokale samarbejdspartnere efter eget valg.

Læs mere og download materialet her. 
___________________________________________________________________

Grundet COVID-19 forlænges 2 års-reglen i Fonden for Almen Praksis midlertidigt til 3 år

Det betyder, at dine ubrugte midler for 2019 eller 2020 overføres til det nye år.

Læs mere
____________________________________________________________________

Ledelse i almen praksis i coronatider

PLO-E og Månedsskriftet har samlet viden om ledelse i en ekstraordinær og sårbar situation, som forhåbentlig kan være brugbar for praktiserende læger under coronaepidemien. Du kan bla. høre en podcast, hvor du får bud på, hvordan du kan lede praksis igennem den krise, som vi står i nu.

Læs mere og hør podcast____________________________________________________________________

Kom godt i gang med videokonsultationer med dine patienter

Her kan du se en lille video med tips og trick til at lave videokonsultationer med dine patienter.

https://www.laeger.dk/plo/videokonsultationer-i-almen-praksis____________________________________________________________________

 

Aktuelle kurser

Kursus SE Start dato Slut dato Sted
Kend din overenskomst   23/03/2022 23/03/2022 Århus
Kend din overenskomst   20/04/2022 20/04/2022 København
Ledelse i kompagniskab   30/10/2021 26/03/2022 Middelfart
Dit personlige fundament - som læge og leder   01/11/2022 03/11/2022 Børkop
Neurologi i almen praksis   24/10/2022 25/10/2022 Skodsborg
Læge og leder - selvindsigt og handlekraft - Aflyst   14/05/2022 21/05/2022 Spanien
Underekstremiteternes idrætsskader   01/04/2022 08/04/2022 Spanien
Pædiatri i almen praksis SE 25/04/2022 30/04/2022 Spanien
De små specialer   28/05/2022 04/06/2022 Spanien
Læger, lidelse og lykke - Aflyst   21/05/2022 28/05/2022 Grækenland
Multimorbiditet og ledelse - Aflyst   29/05/2022 05/06/2022 Spanien
Attester med glæde   03/04/2022 07/04/2022 Italien
Litteratur i praksis   19/05/2022 24/05/2022 England
Mindfulness terapi - stressreduktion og forebyggelse af depression   25/09/2022 01/10/2022 Portugal
Tro, håb og mening - når livet er sværest - Aflyst   15/09/2022 20/09/2022 Italien
Patienten med anden etnisk baggrund - eksitentielle og religiøse udfordringer   28/09/2022 04/10/2022 Spanien
Psykiatri og rationel psykofarmakologi SE 06/11/2022 13/11/2022 Spanien
Rural medicin - sikker på egen hånd som læge   19/08/2022 26/08/2022 Grønland
Bliv klogere på personalejura (fælleskursus med praksismanageren) - ny titel   09/06/2022 09/06/2022 Nyborg
Effektiv klinikdrift   04/03/2022 04/03/2022 København
Effektiv klinikdrift   14/10/2022 14/10/2022 Aalborg
Effektiv klinikdrift   04/11/2022 04/11/2022 København
Faglig ledelse i almen praksis SE 24/03/2022 24/03/2022 Aarhus
Faglig ledelse i almen praksis SE 20/01/2022 20/01/2022 København
Kroniske smerter og kræftsmerter SE 26/10/2022 27/10/2022 Grenå
Ledelse i kompagniskab   08/10/2022 25/03/2023 Middelfart
Lægens hverdag med sorg og afmagt   03/10/2022 04/10/2022 Middelfart
Metakognitiv terapi i almen praksis   10/05/2022 11/05/2022 Middelfart
Mindfulness - et lille kursus, som gør en stor forskel   11/05/2022 12/05/2022 Vejle
Palliation - at leve til man dør SE 30/03/2022 31/03/2022 Vejle
Plejehjemspatienten i almen praksis SE 06/04/2022 23/05/2022 Vejle
Praksissalg   11/11/2022 11/11/2022 Nyborg
Plejehjemspatienten i almen praksis   31/08/2022 09/11/2022 Nyborg
Skulderen - det svære led   07/11/2022 07/11/2022 Middelfart
Tendinopati og columna SE 29/09/2022 30/09/2022 Aalborg
Konsultationsprocessen   08/09/2022 15/09/2022 Grækenland
Læger, lyst og lykke   10/09/2022 17/09/2022 Grækenland
Hudens tumorer og fjernelse af dem   05/05/2022 06/05/2022 Skodsborg
Personaleledelse i almen praksis   03/03/2022 31/05/2022 Middelfart
Personlighedsforstyrrelser - og den svære kommunikation   09/05/2022 10/05/2022 Helsingør
Praksiskøb - fra uddannelseslæge til leder   28/04/2022 30/04/2022 Middelfart
Sådan udvikler du din praksis - Aflyst   07/09/2022 07/09/2022 Middelfart
Sårdiagnostik og behandling   01/09/2022 01/09/2022 Stouby
Columna hele vejen SE 05/04/2022 05/04/2022 Middelfart
Det flippede hjerte   25/04/2022 27/04/2022 Vejle
Den ældre patient - Aflyst SE 04/10/2022 04/10/2022 Middelfart
Lægens lederfunktion - Aflyst   19/05/2022 20/05/2022 Børkop
Skyld og skam - Aflyst   11/10/2022 12/10/2022 Nyborg
Få styr på gynækologien   26/10/2022 28/10/2022 Helsingør
Pædiatri i almen praksis SE 08/11/2022 11/11/2022 Skodsborg
Børn og unge SE 05/10/2022 07/10/2022 Helsingør
Undgå omsorgstræthed i din praksis - Aflyst   14/09/2022 16/09/2022 Tisvildeleje
Mænds helbred   25/04/2022 27/04/2022 Vejle
De små specialer   07/03/2022 09/03/2022 Svendborg
Funktionelle lidelser - udvid din værktøjskasse - Aflyst   07/06/2022 08/06/2022 Nyborg
Endokrinologi i almen praksis   05/10/2022 07/10/2022 Vejle
Hovedpinedagen SE 28/04/2022 28/04/2022 Glostrup
Praksiskøb - få styr på økonomien og jura inden køb af praksis   18/03/2022 19/03/2022 Kolding
Praksiskøb - få styr på økonomien og jura inden køb af praksis   16/09/2022 17/09/2022 Middelfart
Styrk dit lederskab - et praksisnært lederudviklingsforløb   10/05/2022 01/09/2023 Børkop
Spirometrikursus for læger og personale (fælleskursus)   28/09/2022 02/11/2022 København
Et skridt ad gangen - en rejse i lægeligt lederskab   01/10/2022 08/10/2022 Italien
Astma og allergi - udredning og behandling af børn og voksne i almen praksis SE 24/09/2022 01/09/2022 Portugal
Praksisrelevant kardiologi   24/09/2022 01/10/2022 Spanien
Overekstremitetens idrætsskader   28/10/2022 04/11/2022 Spanien
Almen medicin update - A   24/01/2022 26/01/2022 Hørve
Patienten med flere samtidige sygdomme SE 04/05/2022 05/05/2022 Helsingør
Patienten med flere samtidige sygdomme SE 07/12/2022 08/12/2022 Middelfart
Reumatologi i almen praksis SE 04/04/2022 05/04/2022 København
Almen medicin update – B   02/05/2022 04/05/2022 Hørve
Almen medicin update – C   26/09/2022 28/09/2022 Hørve
De små specialer   30/10/2022 06/11/2022 Spanien
Basiskursus i brugen af ultralyd i almen praksis   03/03/2022 09/06/2022 Aarhus
Basiskursus i brugen af ultralyd i almen praksis   06/09/2022 29/11/2022 Lyngby
De 7 gode vaner i almen praksis   26/09/2022 28/09/2022 Børkop
Fortsætterkursus i brugen af ultralyd i almen praksis - Aflyst   26/08/2022 26/08/2022 Aarhus N
Opdatering i endokrinologi   09/10/2022 16/10/2022 Italien
Metakognitiv terapi i almen praksis (webinar)   13/10/2022 13/10/2022 Virtuelt
Dermoskopi i almen praksis (webinar)   05/10/2022 06/12/2022 Virtuelt
Farmakologisk behandling af type 2-diabetes (webinar)   03/11/2022 03/11/2022 Virtuelt
IT-sikkerhed - informationshygiejne og digital rygrad (webinar) (fælleskursus)   15/06/2022 15/06/2022 Virtuelt
Ledelsessparring i lokale netværksgrupper   30/03/2022 26/10/2022 Aarhus
Tillægskursus til facilitatoruddanelsen Eftermiddagkun for dig som er SGE-facilitator   21/04/2022 21/04/2022 Kolding
Tillægskursus til facilitatoruddanelsen Formiddagkun for dig som er SGE-facilitator   21/04/2022 21/04/2022 Kolding
Ledelsessparring i lokale netværksgrupper - Aflyst   21/04/2022 27/10/2022 Middelfart
Ledelsessparring i lokale netværksgrupper - Aflyst   21/04/2022 25/10/2022 København
Ny leder i praksis   22/03/2022 04/05/2022 Helsingør
Ny leder i praksis   08/09/2022 27/10/2022 Børkop
Optimer din praksis - mere tid til dine patienter med en bedre økonomi   11/06/2022 29/10/2022 Stouby
Arbejdsglæde og trivsel - et kursus for hele teamet i din klinik (internat) (fælleskursus)   11/03/2022 12/03/2022 Stouby
Arbejdsglæde og trivsel - et kursus for hele teamet i din klinik (internat) (fælleskursus)   02/12/2022 03/12/2022 Helsingør
Hypertension (2 moduler) (fælleskursus) NYT   16/03/2022 30/03/2022 Middelfart
Hypertension (2 moduler (fælleskursus) NYT   21/09/2022 28/09/2022 København
Insulinbehandling af type 11/2 og 2-diabetes (fælleskursus)   01/09/2022 01/09/2022 Nyborg
KOL i praksis - fra teori til implementering via team-arbejde (2 moduler) (fælleskursus)   15/09/2022 27/10/2022 Middelfart
Spirometrikursus for læger og personale (modulkursus) (fælleskursus)   02/05/2022 13/06/2022 Børkop
Udvikling af det gode team - tillid, forskellighed og fællesskab (modulkursus) - Aflyst   29/09/2022 18/11/2022 Helsingør
Astma og allergi i almen praksis    25/04/2022 25/04/2022 Middelfart
Tillægskursus til facilitatoruddanelsenkun for dig som er SGE-facilitator   03/11/2022 03/11/2022 Køge
Astma og allergi i almen praksis    10/11/2022 10/11/2022 København
Godnat og sov godt - Aflyst   24/08/2022 26/08/2022 Vejle
Basiskursus i brugen af ultralyd i almen praksis   31/08/2022 30/11/2022 Odense
Facilitatoruddannelsen ØST   26/01/2022 27/01/2022 København
Facilitatoruddannelsen VEST   14/06/2022 15/06/2022 Vejle
Facilitatoruddannelsen ØST   12/10/2022 13/10/2022 København
Søvnforstyrrelser (SE-dage) SE 14/03/2022 14/03/2022 Helsingør
Faglig ledelse (SE-dage) SE 15/03/2022 15/03/2022 Helsingør
Astma og allergier (SE-dage) SE 16/03/2022 16/03/2022 Helsingør
Rygsmerter (SE-dage) SE 17/03/2022 17/03/2022 Helsingør
Kroniske smerter (SE-dage) - Aflyst SE 16/05/2022 16/05/2022 Stouby
Kroniske smerter (SE-dage) SE 17/05/2022 17/05/2022 Stouby
Søvnforstyrrelser (SE-dage) SE 16/05/2022 16/05/2022 Stouby
Søvnforstyrrelser (SE-dage) - Aflyst SE 19/05/2022 19/05/2022 Stouby
Ret og pligt (SE-dage) SE 16/05/2022 16/05/2022 Stouby
Ret og pligt (SE-dage) - Aflyst SE 17/05/2022 17/05/2022 Stouby
Faglig ledelse (SE-dage) - Aflyst SE 16/05/2022 16/05/2022 Stouby
Faglig ledelse (SE-dage) SE 17/05/2022 17/05/2022 Stouby
Svimmelhed (SE-dage) - Aflyst SE 16/05/2022 16/05/2022 Stouby
Svimmelhed (SE-dage) SE 17/05/2022 17/05/2022 Stouby
Ledsmerter (SE-dage) - Aflyst SE 17/05/2022 17/05/2022 Stouby
Ledsmerter (SE-dage) SE 18/05/2022 18/05/2022 Stouby
Hovedpine (SE-dage) SE 18/05/2022 18/05/2022 Stouby
Hovedpine (SE-dage) - Aflyst SE 19/05/2022 19/05/2022 Stouby
Astma og allergier (SE-dage) - Aflyst SE 18/05/2022 18/05/2022 Stouby
Astma og allergier (SE-dage) SE 19/05/2022 19/05/2022 Stouby
Patienten med flere samtidige sygdomme (2 dage) (SE-dage) SE 18/05/2022 19/05/2022 Stouby
Rygsmerter (SE-dage) - Aflyst SE 18/05/2022 18/05/2022 Stouby
Rygsmerter (SE-dage) SE 19/05/2022 19/05/2022 Stouby
Patienten med flere samtidige sygdomme (2 dage) (SE-dage) SE 26/09/2022 27/09/2022 Stouby
Ret og pligt (SE-dage) SE 26/09/2022 26/09/2022 Stouby
Astma og allergier (SE-dage) SE 26/09/2022 26/09/2022 Stouby
Rygsmerter (SE-dage) SE 26/09/2022 26/09/2022 Stouby
Svimmelhed (SE-dage) SE 27/09/2022 27/09/2022 Stouby
Kroniske smerter (SE-dage) SE 27/09/2022 27/09/2022 Stouby
Ledsmerter (SE-dage) SE 27/09/2022 27/09/2022 Stouby
Hovedpine (SE-dage) SE 28/09/2022 28/09/2022 Stouby
Søvnforstyrrelser (SE-dage) SE 28/09/2022 28/09/2022 Stouby
Ret og pligt (SE-dage) SE 29/11/2022 29/11/2022 Helsingør
Ret og pligt (SE-dage) SE 30/11/2022 30/11/2022 Helsingør
Astma og allergier (SE-dage) SE 29/11/2022 29/11/2022 Helsingør
Patienten med flere samtidige sygdomme (2 dage) (SE-dage) SE 29/11/2022 30/11/2022 Helsingør
Ledsmerter (SE-dage) SE 29/11/2022 29/11/2022 Helsingør
Rygsmerter (SE-dage) SE 30/11/2022 30/11/2022 Helsingør
Svimmelhed (SE-dage) SE 30/11/2022 30/11/2022 Helsingør
Søvnforstyrrelser (SE-dage) SE 01/12/2022 01/12/2022 Helsingør
Kroniske smerter (SE-dage) SE 01/12/2022 01/12/2022 Helsingør
Hovedpine (SE-dage) SE 01/12/2022 01/12/2022 Helsingør
Faglig ledelse (SE-dage) SE 01/12/2022 01/12/2022 Helsingør
Den ældre skrøbelige patient i almen praksis SE 08/11/2022 11/11/2022 Middelfart
Metakognitiv terapi i almen praksis   29/11/2022 30/11/2022 Stouby
Ny leder i praksis NYT   11/10/2022 23/11/2022 Stouby
Type 2-diabetets i praksis - hvordan individualiserer vi behandlingen - Aflyst   31/05/2022 31/05/2022 Aalborg
Praksiskøb – få styr på økonomien og jura inden køb af praksis   17/03/2023 18/03/2023 Stouby
Praksiskøb – få styr på økonomien og jura inden køb af praksis   15/09/2023 16/09/2023 Helsingør
Ledelse i en gruppe   22/11/2022 22/11/2022 Aarhus
Mænds helbred   24/04/2023 26/04/2023 Vejle
Undgå omsorgstrærhed i din praksis   13/09/2023 15/09/2023 Skodsborg
Neurologi i almen praksis   23/10/2023 24/10/2023 Skodsborg
Dit personlige fundament - som læge og leder   06/11/2023 08/11/2023 Børkop
Børn og unge SE 08/11/2023 10/11/2023 Helsingør
De 7 gode vaner i almen praksis   11/09/2023 13/09/2023 Børkop
De små specialer   20/03/2023 23/03/2023 Svendborg
Effektiv klinikdrift   24/02/2023 24/02/2023 København
Effektiv klinikdrift   27/10/2023 27/10/2023 København
Effektiv klinikdrift   03/11/2023 03/11/2023 Aarhus
Endokrinologi i almen praksis   04/10/2023 06/10/2023 Børkop
Et skridt ad gangen - en rejse i lægeligt lederskab   22/04/2023 29/04/2023 Italien
Få styr på gynækologien   21/11/2023 24/11/2023 Rønne
Lægens lederfunktion   22/05/2023 23/05/2023 Helsingør
Ny leder i praksis   01/02/2023 30/03/2023 Lyngby
Ny leder i praksis   19/04/2023 15/06/2023 Nyborg
Ny leder i praksis   20/09/2023 09/11/2023 Kibæk
Pædiatri i almen praksis SE 17/04/2023 22/04/2023 Spanien
Pædiatri i almen praksis SE 31/10/2023 03/11/2023 Helsingør
Styrk dit lederskab - et praksisnært lederudviklingsforløb   14/09/2023 29/11/2024 Middelfart
Astma og allergi i almen praksis SE 15/05/2023 15/05/2023 Middelfart
Astma og allergi i almen praksis SE 22/11/2023 22/11/2023 København
Godnat og sov godt SE 28/08/2023 30/08/2023 Vejle
Kend din overenskomst   23/03/2023 23/03/2023 Aarhus
Kend din overenskomst   27/04/2023 27/04/2023 København
Columna hele vejen SE 13/03/2023 13/03/2023 Middelfart
Det flippede hjerte   24/04/2023 26/04/2023 Stouby
Funktionelle lidelser - det er ikke så svært   03/10/2023 04/10/2023 Skodsborg
Ledelse i kompagniskab   07/10/2023 16/03/2024 Middelfart
Mindfulness - et lille kursus, som gør en stor forskel   03/05/2023 04/05/2024 Stouby
Tendiopati og columna SE 28/09/2023 29/09/2023 Aalborg
Optimer din praksis - mere tid til dine patienter med en bedre økonomi   17/06/2023 28/10/2023 København
Patienten med flere samtidige sygdomme SE 13/06/2023 14/06/2023 Helsingør
Huden tumorer og fjernelse af dem   27/04/2023 28/04/2023 Skodsborg
Almen medicin update - B   15/05/2023 17/05/2023 Stouby
Almen medicin update - C   18/09/2023 20/09/2023 Stouby
Almen medicin update - A   23/01/2023 25/01/2023 Stouby
Den ældre skrøbelige patient SE 07/11/2023 11/11/2023 Middelfart
Faglig ledelse SE 27/09/2023 27/09/2023 København
Faglig ledelse SE 28/11/2023 28/11/2023 Aarhus
Kroniske smerter og kræftsmerter SE 25/10/2023 26/10/2023 Grenaa
Sorg og lægen som sjælesørger   02/10/2023 03/10/2023 Stouby
Metakognitiv terapi i almen praksis   22/05/2023 23/05/2023 Helsingør
Metakognitiv terapi i almen praksis   21/11/2023 22/11/2023 Stouby
Palliation - at leve til man dør SE 29/03/2023 30/03/2023 Nyborg
Personlighedsforstyrrelser - og den svære kommunikation   27/03/2023 28/03/2023 Middelfart
Plejehjemspatienten i almen praksis SE 30/08/2023 09/11/2023 Middelfart
Sårdiagnostik og behandling   05/09/2023 05/09/2023 Stouby
Reumatologi i almen praksis SE 17/04/2023 18/04/2023 København
Praksissalg   24/11/2023 24/11/2023 Nyborg
Skulderen - det svære led   06/11/2023 06/11/2023 Middelfart
Praksiskøb - fra uddannelseslæge til leder   16/03/2023 18/03/2023 Kolding
Praksiskøb - fra uddannelseslæge til leder   26/10/2023 28/10/2023 Nyborg
Mindfulness terapi - stressreduktion og forebyggelse af depression   24/09/2023 30/09/2023 Portugal
Multimorbiditet og ledelse SE 17/09/2023 23/09/2023 Spanien
Litteratur i praksis   22/05/2023 27/05/2023 Frankrig
Praksisrelevant kadiologi   23/09/2023 30/09/2023 Italien
Læger, lidelse og lykke - fordi der er mere....   10/06/2023 17/06/2023 Grækenland
Personaleledelse og konfliktskyhed   13/04/2023 13/04/2023 Aarhus
Menneske - læge - leder   18/01/2023 18/01/2023 Vejle
De små specialer   12/11/2023 19/11/2023 Spanien
Dermaskopi i almen praksis (webinar)   05/10/2023 05/12/2023 virtuelt
Farmakologisk behandling af type 2-diabetes (webinar)   28/03/2023 28/03/2023 virtuelt
Metakognitiv terapi i almen praksis - opfølgning (webinar)   12/10/2023 12/10/2023 virtuelt
It-sikkerhed - informationshygiejne og digital rygrad   14/06/2023 14/06/2023 virtuelt
Facilitatoruddannelsen VEST   26/04-2023 27-04-2023 Kolding
Facilitatoeruddannelsen ØST   10/10-2023 11/10/2023 København
Læger, lyst og lykke - om kunsten at leve livet   23/09/2023 30/09/2023 Grækenland
Astma og allergi - udredning og behandling af børn oog voksne i almen praksis SE 24/09/2023 01/10/2023 Portugal
Konsultationsprocessen   07/09/2023 14/09/2023 Grækenland
Overbygningskursus i idrætsmedicin   24/03/2023 31/03/2023 Spanien
Psykiatri og rationel psykofarmakologi SE 05/11/2023 12/11/2023 Spanien
Rural medicin - sikker på egen hånd som læge   19/08/2023 26/08/2023 Grønland
Kend din overenskomst - for nye i almen praksis   03/11/2022 03/11/2022 København
Organisering og uddelegering   07/02/2023 07/02/2023 Middelfart
Kursus OBS Start dato Slut dato Sted
Insulinbehandling af type 1½ og type 2-diabetes (fælleskursus) Refusion 09/12/2021 09/12/2021 København
Insulinbehandling af type 1½ og type 2-diabetes (fælleskursus) Refusion 10/06/2021 10/06/2021 Vejle
KOL i praksis - fra teori til implementering via teamarbejde (fælleskursus) - Aflyst Refusion 20/09/2021 01/11/2021 København
Organisering af behandling og opfølgning af type 2-diabetes i almen praksis (fælleskursus) - Aflyst Refusion 06/05/2021 06/05/2021 Webinar
Organisering af behandling og opfølgning af type 2-diabetes i almen praksis (fælleskursus) - Aflyst Refusion 01/06/2021 01/06/2021 Webinar
Organisering af behandling og opfølgning af type 2-diabetes i almen praksis (fælleskursus) - Aflyst Refusion 06/10/2021 06/10/2021 Webinar
Patientcentreret tilgang til type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme (fælleskursus)  Refusion 27/10/2021 10/11/2021 København
Patientcentreret tilgang til type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme (fælleskursus) - Aflyst Refusion 05/05/2021 19/05/2021 København
Spirometrikursus for læger og personale (fælleskursus) - Aflyst Refusion 10/03/2021 14/04/2021 København
Spirometrikursus for læger og personale (fælleskursus) Refusion 13/10/2021 01/12/2021 Vejle
Type 2-diabetes i praksis - fra teori til implementering via teamarbejde (fælleskursus) - Aflyst Refusion 21/04/2021 02/06/2021 København
Behandling af type 2-diabetes (fælleskursus) - Aflyst Refusion 02/11/2021 02/11/2021 København
Behandling af type 2-diabetes (fælleskursus) - Aflyst Refusion 11/03/2021 11/03/2021 Vejle
Behandling af type 2-diabetes (fælleskursus) - Aflyst Refusion 16/03/2021 16/03/2021 København
Demens i praksis Gratis 03/06/2021 0370672021 Børkop
Den etniske patient med type 2-diabetes Refusion 05/05/2021 05/05/2021 Middelfart
Den etniske patient med type 2-diabetes Refusion 23/11/2021 23/11/2021 København
Det gode sexliv - med fokus på prævention og sexsygdomme - Aflyst   08/04/2021 08/04/2021 Middelfart
Fagligt grundkursus i almen praksis - kom endnu bedre ind i arbejdet  Gratis 10/05/2021 18/06/2021 Skodsborg
Fagligt grundkursus i almen praksis - kom endnu bedre ind i arbejdet - Aflyst Gratis 12/04/2021 28/05/2021 Vejle
Fagligt grundkursus i almen praksis - kom endnu bedre ind i arbejdet Gratis 27/09/2021 12/11/2021 Middelfart
Få redskaber til at hjælpe patienten med mentale problemer – kom i gang med kognitiv terapi Gratis 18/05/2021 08/06/2021 Helsingør
Få redskaber til at hjælpe patienten med mentale problemer – kom i gang med kognitiv terapi Gratis 12/10/2021 02/11/2021 Middelfart
Insulinbehandling af type 2-diabetes for begyndere - Aflyst Refusion 15/09/2021 15/09/2021 Silkeborg
Insulinbehandling af type 2-diabetes for begyndere Refusion 03/11/2021 03/11/2021 Sorø
Insulinbehandling af type 2-diabetes for øvede Refusion 09/06/2021 09/06/2021 Vejle
Insulinbehandling af type 2-diabetes for øvede Refusion 01/12/2021 01/12/2021 København
KOL for begyndere Refusion 22/04/2021 22/04/2021 Silkeborg
KOL for ildsjæle Refusion 06/09/2021 06/09/2021 København
KOL for ildsjæle Refusion 07/10/2021 07/10/2021 Silkeborg
Ny i almen praksis - kom godt og rigtigt i gang Gratis 27/04/2021 25/05/2021 København
Ny i almen praksis - kom godt og rigtigt i gang Gratis 12/10/2021 04/11/2021 Middelfart
Patienter med lettere psykiske og somatiske sygdomme - en opgave for praksispersonale Gratis 09/02/2021 04/05/2021 Silkeborg
Patienter med lettere psykiske og somatiske sygdomme - en opgave for praksispersonale Gratis 31/08/2021 30/11/2021 Helsingør
Patienter med lettere psykiske og somatiske sygdomme - en opgave for praksispersonale Gratis 22/09/2021 07/12/2021 Middelfart
Patienter med psykoser og den ”tungere” psykiatriske patient med flere kroniske lidelser
- 1. modul afvikles virtuelt
Gratis 02/03/2021 18/05/2021 Middelfart
Patienter med psykoser og den ”tungere” psykiatriske patient med flere kroniske lidelser Gratis 21/09/2021 03/11/2021 Silkeborg
Patienter, som har stress, depression eller angst – en opgave for praksispersonale  Gratis 07/04/2021 08/06/2021 København
Patienter, som har stress, depression eller angst – en opgave for praksispersonale Gratis 18/05/2021 22/06/2021 Aarhus
Patienter, som har stress, depression eller angst – en opgave for praksispersonale Gratis 01/06/2021 17/08/2021 Børkop
Patienter, som har stress, depression eller angst – en opgave for praksispersonale Gratis 25/08/2021 03/11/2021 Odense
Patienter, som har stress, depression eller angst – en opgave for praksispersonale Gratis 22/09/2021 30/11/2021 København
Proceduredage - Aflyst Gratis 12/04/2021 13/04/2021 Middelfart
Type 2-diabetes og behandling for begyndere - Flyttes Refusion 03/03/2021 03/03/2021 København
Type 2-diabetes og behandling for begyndere Refusion 29/09/2021 29/09/2021 Middelfart
Type 2-diabetes og behandling for øvede - Aflyst Refusion 28/04/2021 28/04/2021 Aarhus
Type 2-diabetes og behandling for øvede Refusion 08/09/2021 08/09/2021 Helsingør
Spirometrikursus for praksispersonale Refusion 10/06/2021 10/06/2021 Vejle
Spirometrikursus for praksispersonale Refusion 16/06/2021 16/06/2021 København
Webinar om insulinbehandling til patienter med type 2-diabetes (2 moduler) - Aflyst Refusion 31/05/2021 23/06/2021 Webinar
Psykiatri for sekretærer Aflyst Gratis 26/01/2021 26/0172021 København
Psykiatri for sekretærer- Aflyst Gratis 16/03/2021 16/03/2021 Vejle
Psykiatri for sekretærer - Aflyst Gratis 13/04/2021 13/04/2021 København
Psykiatri for sekretærer - Aflyst Gratis 14/09/2021 14/09/2021 Middelfart
Psykiatri for sekretærer Gratis 12/10/2021 12/10/2021 København
Psykiatri for sekretærer Gratis 09/11/2021 09/11/2021 Vejle
Psykiatri for sekretærer Gratis 23/06/2021 23/06/2021 København
KOL for sekretærer - Aflyst Refusion 10/06/2021 10/06/2021 Middelfart
KOL for sekretærer Refusion 26/08/2021 26/08/2021 København
Type 2-diabetes for sekretærer - Aflyst Refusion 22/04/2021 22/04/2021 Middelfart
Type 2-diabetes for sekretærer Refusion 23/09/2021 23/09/2021 København
Konsultationssygeplejersken – tovholder på diabetesbehandlingen Aflyst Refusion 13/01/2021 21/04/2021 Aarhus
Konsultationssygeplejersken – tovholder på diabetesbehandlingen Refusion 25/08/2021 01/12/2021 København
Konsultationssygeplejersken – tovholder på diabetesbehandlingen Refusion 08/09/2021 08/12/2021 Middelfart
Konsultationssygeplejersken – tovholder på KOL-behandlingen - Aflyst Refusion 25/03/2021 10/05/2021 Middelfart
Konsultationssygeplejersken – tovholder på KOL-behandlingen Refusion 13/09/2021 18/11/2021 København
Konsultationssygeplejersken – tovholder på KOL-behandlingen (overbyningsmodul) Refusion 03/06/2021 03/06/2021 Middelfart
Medicinsk behandling af type 2-diabetes (overbygningsmodul) Aflyst Refusion 24/03/2021 24/03/2021 Aarhus
Medicinsk behandling af type 2-diabetes (overbygningsmodul) Refusion 15/09/2021 15/09/2021 København
Astma hos voksne - Afvikles virtuelt Refusion 04/03/2021 24/03/2021 Virtuelt
Atrieflimmer et færdighedsværksted - bliv god til EKG og stetoskopi som led i årsstatus Refusion 28/04/2021 21/06/2021 Middelfart
Barnet i lægehuset: Den normale udvikling & sygdomme hos barnet Refusion 23/04/2021 23/09/2021 Aarhus
Barnet i lægehuset: den normale udvikling & sygdomme hos barnet Refusion 07/05/2021 24/09/2021 Middelfart
Barnet i lægehuset: den normale udvikling & sygdomme hos barnet Refusion 06/05/2021 07/10/2021 København
Bliv klogere på osteoporose og stofskiftet Refusion 06/05/2021 06/05/2021 København
Bliv klogere på osteoporose og stofskiftet Refusion 14/10/2021 14/10/2021 Børkop
Den lille skadestue – lær det fra grunden  Refusion 01/11/2021 01/11/2021 Aarhus
Den lille skadestue – lær det fra grunden - Aflyst Refusion 29/03/2021 29/03/2021 København
Den lille skadestue – til dig med erfaring Refusion 30/08/2021 30/08/2021 Aarhus
Den lille skadestue – til dig med erfaring Refusion 27/09/2021 27/09/2021 København
De tre små specialer for praksispersonale Refusion 23/08/2021 23/03/2021 København
De tre små specialer for praksispersonale Refusion 13/09/2021 13/09/2021 Middelfart
Et godt sexliv anno 2021 – med og uden kronisk sygdom Refusion 02/09/2021 02/09/2021 Middelfart
Faglighed i alle konsultationer   01/12/2021 01/12/2021 Silkeborg
Mødet med den gravide og den barslende kvinde/familie - Aflyst Refusion 18/03/2021 18/03/2021 Aarhus
Mødet med den gravide og den barslende kvinde/familie Refusion 13/09/2021 13/09/2021 København
Gynækologi for praksispersonale med selvstændige konsultationer Refusion 10/06/2021 10/06/2021 Sorø
Gynækologi for praksispersonale med selvstændige konsultationer Refusion 23/06/2021 23/06/2021 Vejle
Huden er kroppens største og vigtigste organ Refusion 29/10/2021 29/10/2021 Aarhus
Hypertension for praksispersonale som skal i gang med kontroller med patienter med hypertension Refusion 07/06/2021 07/06/2021 København
Hypertension for praksispersonale som skal i gang med kontroller med patienter med hypertension Refusion 10/11/2021 10/11/2021 Aarhus
Kvinder i overgangsalderen Refusion 03/06/2021 03/06/2021 Aarhus
Kvinder i overgangsalderen Refusion 11/11/2021 11/11/2021 København
Mistanke om infektion - hvordan hjælper vi med håndteringen Refusion 04/05/2021 04/05/2021 Aarhus
Mistanke om infektion - hvordan hjælper vi med håndteringen Refusion 28/10/2021 28/10/2021 Helsingør
Rejsemedicin - hele vejen rundt - Aflyst Refusion 15/03/2021 16/03/2021 Middelfart
Rygestop for livet   25/10/2021 25/10/2021 København
Samtalen om alkohol - en opgave for praksispersonalet   04/10/2021 04/10/2021 Aarhus
Smear og prævention - Aflyst Refusion 25/01/2021 25/01/2021 Aarhus
Smear og prævention Refusion 19/05/2021 19/05/2021 Aarhus
Smear og prævention Refusion 14/06/2021 14/06/2021 København
Smear og prævention Refusion 08/11/2021 08/11/2021 Middelfart
Smear og prævention Refusion 14/09/2021 14/09/2021 København
Udredning af kvinders UVI og inkontinensproblemer Refusion 27/05/2021 27/05/2021 København
Udredning af kvinders UVI og inkontinensproblemer Refusion 25/11/2021 25/11/2021 Middelfart
Vaccinationer – til dig med erfaring Refusion 23/08/2021 23/08/2021 København
Vacciner og vaccinationer – lær det fra grunden Refusion 06/05/2021 06/05/2021 Middelfart
Visitation af gynækologiske og obstetriske symptomer Refusion 31/05/2021 31/05/2021 Middelfart
Blodtryksskolen for sekretærer   06/05/2021 06/05/2021 Kolding
Blodtryksskolen for sekretærer   30/09/2021 30/09/2021 København
Den gode visitation – mave-tarm/hjerte-kar   12/05/2021 12/05/2021 Middelfart
Den gode visitation – mave-tarm/hjerte-kar   08/09/2021 08/09/2021 København
Smertebehandling og vanedannende medicin Refusion 17/06/2021 17/06/2021 København
Almen praksis som tovholder for patienten med kræft - Aflyst Refusion 19/04/2021 17/05/2021 Sorø
Behandling af søvnløshed Refusion 27/09/2021 29/11/2021 Helsingør
Hjerte-kar-sygdomme og organisering i almen praksis for sygeplejersker Refusion 20/04/2021 08/06/2021 Aarhus
Hjerte-kar-sygdomme og organisering i almen praksis for sygeplejersker Refusion 01/09/2021 10/11/2021 København
Sutur, lim og strips - sådan tackler du akutte sår  Refusion 29/11/2021 29/11/2021 Aarhus
Sutur, lim og strips - sådan tackler du akutte sår Refusion 06/09/2021 06/09/2021 København
Sårbehandling i praksis    26/04/2021 21/06/2021 København
Sårbehandling i praksis   30/09/2021 28/10/2021 Middelfart
Bliv superbruger på WebReq og tovholder på WebPatient   26/05/2021 09/06/2021 Middelfart
Praksismanagerkonference 2021   04/11/2021 04/11/2021 Odense
Receptens vej igennem systemet - hvordan håndterer vi fornyelse af de mange recepter i almen praksis?   26/04/2021 26/04/2021 Middelfart
Receptens vej igennem systemet - hvordan håndterer vi fornyelse af de mange recepter i almen praksis?   09/11/2021 09/11/2021 København
Sundhed.dk - en hjælp i hverdagen   02/12/2021 02/12/2021 Middelfart
Visitation for øvede   24/06/2021 24/06/2021 Aarhus
Visitation for øvede - Aflyst   04/03/2021 04/03/2021 København
Visitation for øvede   02/09/2021 02/09/2021 Roskilde
Visitation for øvede   09/12/2021 09/12/2021 Odense
Sekretærens trivsel og udvikling i en travl hverdag   18/05/2021 18/05/2021 Silkeborg
Sekretærens trivsel og udvikling i en travl hverdag   16/09/2021 16/09/2021 Helsingør
Den etniske patient   02/06/2021 02/06/2021 Sorø
Den etniske patient   09/09/2021 09/09/2021 Middelfart
Vejen til den gode patientsamtale - Aflyst   09/09/2021 07/10/2021 København
Når kroppen siger fra - mindfulness som behandlingsmetode   14/09/2021 14/09/2021 Silkeborg
Når vægten er et problem   13/09/2021 14/09/2021 Vejle
Praksismanageren som mellemleder   08/06/2021 21/09/2021 Nyborg
De 7 Gode Vaner (internat)    20/09/2021 21/09/2021 Helsingør
De 7 Gode Vaner (internat)   03/05/2021 04/05/2021 Børkop
Praksismanager i almen praksis - Vest - Aflyst - Nye datoer følger   12/03/2021 07/10/2021 Vejle
Praksismanager i almen praksis - Øst - Aflyst - Nye datoer følger   25/03/2021 28/10/2021 København
Arbejdsglæde og trivsel - et kursus for hele teamet i din klinik (fælleskursus)   10/12/2021 11/12/2021 Vejle
Spirometrikursus for praksispersonale Refusion 06/10/2021 06/10/2021 Middelfart
Klinikpersonalets uddannelsesdag - Aflyst   13/04/2021 13/04/2021 Rebild
Klinikpersonalets uddannelsesdag - Aflyst   19/05/2021 19/05/2021 Køge
Klinikpersonalets uddannelsesdag   07/09/2021 07/09/2021 Kolding
Konsultationssygeplejersken - tovholder på KOL behandlingen   08/06/2021 28/09/2021 Odense
Spirometrikursus for læger og personale Refusion 15/09/2021 27/10/2021 København
Astma hos voksne Refusion 16/09/2021 16/09/2021 København
De tre små specialer for praksispersonale Refusion 08/11/2021 08/11/2021 Middelfart
Huden er kroppens største og vigtigste organ Refusion 05/11/2021 05/11/2021 Middelfart
Spirometrikursus for læger og personale (fælleskursus) Tilskud 28/09/2022 02/11/2022 København
Tag trykket – et webinar om blodtryksmåling i almen praksis - Aflyst   20/05/2021 20/05/2021 Webinar
IT-sikkerhed - Informationshygiejne og digital rygrad   09/06/2021 09/06/2021 Webinar
Allergi for praksispersonale NYT Tilskud 03/11/2022 03/11/2022 København
Allergi for praksispersonale NYT Tilskud 28/11/2022 28/11/2022 Aarhus
Astma hos voksne Tilskud 03/03/2022 03/03/2022 Middelfart
Astma hos voksne Tilskud 26/09/2022 26/09/2022 Helsingør
Barnet i lægehuset: den normale udvikling & sygdomme hos barnet (2 moduler) Tilskud 27/01/2022 03/11/2022 Aarhus
Barnet i lægehuset: den normale udvikling & sygdomme hos barnet (2 moduler) Tilskud 28/01/2022 04/11/2022 Odense
Barnet i lægehuset: den normale udvikling & sygdomme hos barnet (2 moduler) Tilskud 24/03/2022 22/09/2022 København
Behandling af søvnløshed (2 moduler: internat og 1 dag) Tilskud 10/10/2022 11/11/2022 Middelfart
Bevægeapparatet for praksispersonale NYT Tilskud 31/03/2022 31/03/2022 København
Bevægeapparatet for praksispersonale NYT Tilskud 06/12/2022 06/12/2022 Aarhus
Bliv klogere på osteoporose NYT Tilskud 31/01/2022 31/01/2022 Helsingør
Bliv klogere på osteoporose NYT Tilskud 07/09/2022 07/09/2022 Stouby
Bliv klogere på osteoporose NYT Tilskud 07/11/2022 07/11/2022 København
Bliv klogere på stofskiftet NYT Tilskud 28/03/2022 28/03/2022 København
Bliv klogere på stofskiftet NYT Tilskud 08/09/2022 08/09/2022 Stouby
Bliv klogere på stofskiftet NYT Tilskud 21/11/2022 21/11/2022 Helsingør
Bliv klogere på stofskiftet NYT Tilskud 09/03/2022 09/03/2022 Middelfart
Bliv klogere på osteoporose NYT Tilskud 08/03/2022 08/03/2022 Middelfart
Bliv klogere på osteoporose NYT Tilskud 29/08/2022 29/08/2022 Rønne, Bornholm
Bliv klogere på stofskiftet NYT Tilskud 30/08/2022 30/08/2022 Rønne, Bornholm
Blodtryksmåling i almen praksis (webinar) Tilskud 03/03/2022 03/03/2022 Virtuelt
Blodtryksmåling i almen praksis (webinar) Tilskud 01/12/2022 01/12/2022 Virtuelt
Blodtryksskolen for praksispersonale Tilskud 05/05/2022 05705/2022 Middelfart
Blodtryksskolen for praksispersonale - Aflyst Tilskud 08/09/2022 08/09/2022 København
De tre små specialer for praksispersonale Tilskud 31/01/2022 31/01/2022 Middelfart
De tre små specialer for praksispersonale Tilskud 25/04/2022 25/04/2022 København
De tre små specialer for praksispersonale Tilskud 12/09/2022 12/09/2022 Middelfart
Demens i praksis (2 moduler) Tilskud 15/06/2022 31/08/2022 Middelfart
Den gode visitation - mave-tarm/hjerte-kar Tilskud 27/04/2022 27/04/2022 Middelfart
Den gode visitation - mave-tarm/hjerte-kar Tilskud 28/09/2022 28/09/2022 København
Fagligt grundkursus i almen praksis - kom endnu bedre ind i arbejdet (2 x internat) Tilskud 17/01/2022 11/03/2022 Stouby
Fagligt grundkursus i almen praksis - kom endnu bedre ind i arbejdet (2 x internat) Tilskud 25/04/2022 17/06/2022 Skodsborg
Fagligt grundkursus i almen praksis - kom endnu bedre ind i arbejdet (2 x internat) Tilskud 29/08/2022 08/11/2022 Middelfart
Gynækologi for praksispersonale med selvstændige konsultationer Tilskud 13/01/2022 13/01/2022 Aarhus
Gynækologi for praksispersonale med selvstændige konsultationer Tilskud 18/01/2022 18/01/2022 København
Hjerte-kar-sygdomme og organisering i almen praksis for sygeplejersker (3 moduler) Tilskud 08/02/2022 05/04/2022 Aarhus
Hjerte-kar-sygdomme og organisering i almen praksis for sygeplejersker (3 moduler) Tilskud 06/04/2022 14/06/2022 København
Hjerte-kar-sygdomme og organisering i almen praksis for sygeplejersker (3 moduler) Tilskud 06/09/2022 08/11/2022 Middelfart
Huden er kroppens største og vigtigste organ Tilskud 11/02/2022 11/02/2022 København
Huden er kroppens største og vigtigste organ Tilskud 02/12/2022 02/12/2022 Middelfart
Hypertension (2 moduler) (fælleskursus) NYT Tilskud 16/03/2022 30/03/2022 Middelfart
Hypertension (2 moduler) (fælleskursus) NYT Tilskud 21/09/2022 28/09/2022 København
Hypertension for praksispersonale som skal i gang med kontroller med patienter med hypertension Tilskud 10/02/2022 10/02/2022 Købehavn
Hypertension for praksispersonale som skal i gang med kontroller med patienter med hypertension Tilskud 04/05/2022 04/05/2022 Aarhus
Hypertension for praksispersonale som skal i gang med kontroller med patienter med hypertension Tilskud 13/10/2022 13/10/2022 Odense
Kræftpatienten i almen praksis – hvordan kan du som praksispersonale gøre en forskel (2 moduler) Tilskud 09/05/2022 13/06/2022 København
Kvinder i overgangsalderen Tilskud 02/06/2022 02/06/2022 København
Kvinder i overgangsalderen Tilskud 10/11/2022 10/11/2022 Stouby
Mistanke om infektion - hvordan hjælper vi med håndteringen Tilskud 26/04/2022 26/04/2022 Middelfart
Mistanke om infektion - hvordan hjælper vi med håndteringen Tilskud 13/10/2022 13/10/2022 København
Når vægten er et problem (internat) Tilskud 11/10/2022 12/10/2022 Børkop
Receptfornyelse med rolig hånd Tilskud 14/01/2022 14/01/2022 Middelfart
Receptfornyelse med rolig hånd Tilskud 07/11/2022 07/11/2022 København
Rejsemedicin - hele vejen rundt (internat) Tilskud 26/09/2022 27/0/2022 Middelfart
Rygestop for livet - Aflyst Tilskud 10/03/2022 10/03/2022 Middelfart
Samtalen om alkohol - en opgave for praksispersonalet - Aflyst Tilskud 07/03/2022 07/03/2022 Helsingør
Samtalen om seksualitet - med særligt fokus på seksuelle problemer ved kronisk sygdom Tilskud 14/06/2022 14/06/2022 Middelfart
Skader og smerter i bevægeapparatet NYT Tilskud 05/04/2022 05/04/2022 Stouby
Skader og smerter i bevægeapparatet NYT Tilskud 25/10/2022 25/10/2022 København
Smear og prævention Tilskud 02/02/2022 02/02/2022 Aarhus
Smear og prævention Tilskud 19/04/2022 19/04/2022 København
Smear og prævention Tilskud 05/10/2022 05/10/2022 Middelfart
Smear og prævention Tilskud 09/11/2022 09/11/2022 København
Smertebehandling og lidt om opoider NYT Tilskud 09/06/2022 09/06/2022 Middelfart
Smertebehandling og lidt om opoider NYT Tilskud 03/11/2022 03/11/2022 København
Svangreomsorgen i almen praksis Tilskud 09/05/2022 09/05/2022 Aarhus
Svangreomsorgen i almen praksis Tilskud 12/09/2022 12/09/2022 København
Udredning af kvinders UVI og inkontinensproblemer Tilskud 24/03/2022 24/03/2022 København
Udredning af kvinders UVI og inkontinensproblemer Tilskud 30/08/2022 30/08/2022 Aarhus
Vaccinationer – til dig med erfaring Tilskud 07/04/2022 07/04/2022 Helsingør
Vaccinationer – til dig med erfaring Tilskud 02/05/2022 02/05/2022 Kolding
Vacciner og vaccinationer – lær det fra grunden (webinar) NYT Tilskud 31/10/2022 31/10/2022 Virtuelt
Mentalt helbred 1: Kom i gang med patienter med stress, angst og depression
(2 moduler: internat og 1 dag)
Tilskud 19/01/2022 23/02/2022 Børkop
Mentalt helbred 1: Kom i gang med patienter med stress, angst og depression
(2 moduler: internat og 1 dag)
Tilskud 15/03/2022 20/04/2022 København
Mentalt helbred 1: Kom i gang med patienter med stress, angst og depression
(2 moduler: internat og 1 dag)
Tilskud 27/04/2022 01/06/2022 Aarhus
Mentalt helbred 1: Kom i gang med patienter med stress, angst og depression
(2 moduler: internat og 1 dag
Tilskud 30/08/2022 05/10/2022 København
Mentalt helbred 1: Kom i gang med patienter med stress, angst og depression
(2 moduler: internat og 1 dag)
Tilskud 09/11/2022 07/12/2022 Middelfart
Mentalt helbred 2: Få redskaber og færdigheder til at hjælpe patienter med stress, angst og depression
(4 moduler)
Tilskud 25/01/2022 31/05/2022 Middelfart
Mentalt helbred 3: Patienten med psykose eller anden "tungere" psykiatri i praksis (2 moduler) - Aflyst Tilskud 22/09/2022 08/11/2022 Middelfart
Mentalt helbred 4: Kom i gang med kognitiv terapi (2 moduler: internat og 1 dag) - Aflyst Tilskud 17/05/2022 09/06/2022 Skodsborg
Mentalt helbred 4: Kom i gang med kognitiv terapi (2 moduler: internat og 1 dag) Tilskud 07/09/2022 28/09/2022 Middelfart
Psykiatri for praksispersonale der har administrativ funktion Tilskud 09/02/2022 09/02/2022 København
Psykiatri for praksispersonale der har administrativ funktion Tilskud 16/03/2022 16/03/2022 Vejle
Psykiatri for praksispersonale der har administrativ funktion Tilskud 20/04/2022 20/04/2022 Middelfart
Psykiatri for praksispersonale der har administrativ funktion Tilskud 14/09/2022 14/09/2022 København
Psykiatri for praksispersonale der har administrativ funktion Tilskud 26/10/2022 26/10/2022 København
Psykiatri for praksispersonale der har administrativ funktion Tilskud 23/11/2022 23/11/2022 Vejle
Basic KOL - for personale i sekretariatet Tilskud 19/05/2022 19/05/2022 København
Basic KOL - for personale i sekretariatet Tilskud 01/09/2022 01/09/2022 Middelfart
KOL for praksispersonale der skal i gang med KOL-kontroller Tilskud 01/09/2022 01/09/2022 Helsingør
KOL for praksispersonale som varetager KOL-kontroller Tilskud 24/03/2022 24/03/2022 Helsingør
KOL i praksis - fra teori til implementering via team- arbejde (2 moduler) (fælleskursus) - Aflyst Tilskud 15/09/2022 27/10/2022 Middelfart
Spirometrikursus for læger og personale (modulkursus) (fælleskursus) Tilskud 02/05/2022 13/06/2022 Børkop
Spirometrikursus for læger og personale (modulkursus) (fælleskursus) Tilskud 28/09/2022 02/11/2022 København
Spirometrikursus for praksispersonale Tilskud 05/05/2022 05/05/2022 Middelfart
Spirometrikursus for praksispersonale Tilskud 07/06/2022 07/06/2022 København
Spirometrikursus for praksispersonale Tilskud 31/10/2022 31/10/2022 Aarhus
Tovholder på KOL-behandlingen (overbygningsdag) Tilskud 01/12/2022 01/12/2022 Nyborg
Tovholder på KOL-behandlingen for praksispersonale som har erfaring med KOL-kontroller (3 moduler) Tilskud 13/01/2022 25/03/2022 Middelfart
Tovholder på KOL-behandlingen for praksispersonale som har erfaring med KOL-kontroller (3 moduler) Tilskud 21/04/2022 02/06/2022 Middelfart
Tovholder på KOL-behandlingen for praksispersonale som har erfaring med KOL-kontroller (3 moduler) Tilskud 12/09/2022 17/11/2022 København
Den etniske patient med type 2-diabetes - Aflyst Tilskud 09/03/2022 09/03/2022 Stouby
Den etniske patient med type 2-diabetes Tilskud 27/09/2022 27/09/2022 København
Insulinbehandling af type 1½ og 2-diabetes (fælleskursus) Tilskud 01/09/2022 01/09/2022 Nyborg
Insulinbehandling til patienter med type 2-diabetes (2 moduler) (webinar) Aflyst Tilskud 19/09/2022 10/10/2022 Virtuelt
Tovholder på diabetesbehandlingen - et opfølgningsmodul Tilskud 06/12/2022 06/12/2022 København
Tovholder på diabetesbehandlingen
- praksispersonale som har erfaring med diabetes-kontroller (4 moduler) - Aflyst
Tilskud 26/01/2022 20/04/2022 København
Tovholder på diabetesbehandlingen
- praksispersonale som har erfaring med diabetes-kontroller (4 moduler)
Tilskud 31/08/2022 23/11/2022 Stouby
Type 2-diabetes for praksispersonale der visiterer Tilskud 10/05/2022 10/05/2022 Aarhus
Type 2-diabetes og behandling for praksispersonale der har diabeteskontroller Tilskud 21/09/2022 21/09/2022 København
Type 2-diabetes og behandling for praksispersonale der har diabeteskontroller Tilskud 28/09/2022 28709/2022 Aarhus
Type 2-diabetes og behandling for praksispersonale der skal i gang med diabeteskontroller Tilskud 16/03/2022 16/03/2022 Aarhus
Type 2-diabetes og behandling for praksispersonale der skal i gang med diabeteskontroller Tilskud 30/03/2022 30/03/2022 Helsingør
Atrieflimmer et færdighedsværksted - bliv god til EKG og stetoskopi som led i årsstatus (2 moduler) Tilskud 22/02/2022 29/03/2022 København
Atrieflimmer et færdighedsværksted - bliv god til EKG og stetoskopi som led i årsstatus (2 moduler) Tilskud 04/05/2022 07/06/2022 Aarhus
Atrieflimmer et færdighedsværksted - bliv god til EKG og stetoskopi som led i årsstatus (2 moduler) Tilskud 07/09/2022 12/10/2022 Nyborg
Den lille skadestue - lær det fra grunden Tilskud 07/02/2022 07/02/2022 Middelfart
Den lille skadestue - lær det fra grunden Tilskud 28/03/2022 28/03/2022 København
Den lille skadestue - til dig med erfaring Tilskud 29/08/2022 29/08/2022 Middelfart
Den lille skadestue - til dig med erfaring Tilskud 26/09/2022 26/09/2022 København
Hvordan kan brugen af WebPatient implementeres i en klinisk hverdag, og hvordan udnytter vi de mange værktøjer, der ligger i WebReq? (2 moduler) Tilskud 11/05/2022 08/06/2022 Middelfart
Praktikeren/blæksprutten i almen praksis NYT Tilskud 08/03/2022 08/03/2022 Vejle
Praktikeren/blæksprutten i almen praksis NYT Tilskud 06/09/2022 06/09/2022 København
Proceduredage (internat) - Aflyst Tilskud 28/02/2022 01/03/2022 Middelfart
Hænderne op! - lad os træne dine praktiske færdigheder (internat) - Aflyst Tilskud 24/10/2022 25/10/2022 Middelfart
Sutur, lim og strips - sådan tackler du akutte sår Tilskud 21/03/2022 21/03/2022 Middelfart
Sutur, lim og strips - sådan tackler du akutte sår Tilskud 05/09/2022 05/09/2022 København
Sårbehandling i praksis (2 moduler) Tilskud 17/01/2022 23/02/2022 København
Sårbehandling i praksis (2 moduler) Tilskud 17/08/2022 28/09/2022 Middelfart
Personaleledelse i almen praksis (2 moduler: internat og 1 dag) (fælleskursus) Tilskud 03/03/2022 31/05/2022 Middelfart
Praksismanager i almen praksis - Vest (5 moduler) Tilskud 13/09/2022 10/05/2023 Aarhus
Praksismanager i almen praksis - Øst (5 moduler) Tilskud 27/09/2022 24/05/2022 København
Praksismanager som mellemleder (2 moduler: internat og 1 dag) Tilskud 09/06/2022 25/08/2022 Nyborg
Praksismanagerkonference   02/06/2022 02/06/2022 Nyborg
Sundhed.dk - en hjælp i hverdagen Tilskud 08/12/2022 08/12/2022 Middelfart
Arbejdsglæde og trivsel - et kursus for hele teamet i din klinik  (internat) (fælleskursus)   11/03/2022 12/03/2022 Stouby
Arbejdsglæde og trivsel - et kursus for hele teamet i din klinik  (internat) (fælleskursus)   02/12/2022 03/12/2022 Helsingør
De 7 Gode Vaner (internat)   10/02/2022 11/02/2022 Vejle
De 7 Gode Vaner (internat)   13/10/2022 14/10/2022 Helsingør
Den etniske patient Tilskud 19/05/2022 19/05/2022 Aarhus
Den etniske patient Tilskud 25/08/2022 25/08/2022 København
IT-sikkerhed – informationshygiejne og digital rygrad (fælleskursus) (webinar) Tilskud 15/06/2022 15/06/2022 Virtuelt
Klinikpersonalets uddannelsesdag 2022   30/03/2022 30/03/2022 Skørping
Klinikpersonalets uddannelsesdag 2022   05/05/2022 05/05/2022 Snekkersten
Klinikpersonalets uddannelsesdag 2022   08/09/2022 08/09/2022 Kolding
Kom godt i gang med at visitere (2 moduler) (webinar) NYT Tilskud 31/03/2022 07/04/2022 Virtuelt
Kom godt i gang med at visitere (2 moduler) (webinar) NYT Tilskud 29/09/2022 04/10/2022 Virtuelt
Konsultationsproces i praksis. Hvordan kommer du igennem en arbejdsdag med mange krav uden at bruge unødig energi (internat) NYT Tilskud 25/01/2022 26/01/2022 Snekkersten
Konsultationsproces i praksis. Hvordan kommer du igennem en arbejdsdag med mange krav uden at bruge unødig energi (internat) NYT Tilskud 01/11/2022 02/11/2022 Stouby
Ny i almen praksis - kom godt og rigtigt i gang (2 moduler) Tilskud 18/01/2022 10/02/2022 København
Ny i almen praksis - kom godt og rigtigt i gang (2 moduler) Tilskud 10/05/2022 02/06/2022 Middelfart
Ny i almen praksis - kom godt og rigtigt i gang (2 moduler) Tilskud 13/09/2022 06/10/2022 Nyborg
Ny i almen praksis - kom godt og rigtigt i gang (2 moduler) Tilskud 25/10/2022 23/11/2022 Aarhus
Visitation for øvede Tilskud 17/03/2022 17/03/2022 Aarhus
Visitation for øvede Tilskud 12/05/2022 12/05/2022 København
Visitation for øvede Tilskud 13/10/2022 13/10/2022 Middelfart
Visitation for øvede Tilskud 24/11/2022 24/11/2022 Helsingør
Insulinbehandling af type 2-diabetes for begyndere Tilskud 15/06/2022 16/06/2022 Middelfart
Insulinbehandling af type 2-diabetes for øvede Tilskud 29/09/2022 29/07/2022 København
Bliv klogere på osteoporose og stofskiftet Tilskud 06/12/2021 06/12/2021 København
Rygestop for livet - Aflyst Tilskud 07/10/2022 07/10/2022 Nyborg
Barnet i lægehuset - sygdomme hos barnet Tilskud 25/08/2022 25/08/2022 København
Bliv klogere på personalejura (fælleskursus) Tilskud 09/06/2022 09/06/2022 Nyborg
Praksismanagerkonference   25/05/2023 25/05/2023 Stouby
It-sikkerhed - informationshygiejne og digital rygrad   14/06/2023 14/07/2023 virtuelt

Nyt om personalekurser

Tilmeld dig mailinglisten her.