0

DGE-moduler

PLO-E udbyder DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse), som omhandler specifikke medicinske emner og udbydes som en del af den selvvalgte efteruddannelse. 

Modulerne består af en række patienthistorier, informationssektion, spørgsmål til diskussion i grupperne og en referenceliste. For at gennemføre modulerne skal én i gruppen have gennemgået et facilitatorkursus. Det sikrer, at I som gruppe får mest mulig læring ud af modulerne.

DGE-modulerne kan gennemføres i en DGE-gruppe, supervisionsgruppe eller lignende, hvor I mødes omkring jeres faglige udvikling.

Gruppen skal bestå af min. 5 personer. Vi anbefaler, at I er 5-10 læger om modulerne, da det faglige udbytte kan blive mindre, hvis I er for få eller for mange. Modulerne kan gennemføres på 3 timer.

For at I som gruppe kan gennemføre et DGE-modul, skal én i gruppen have taget en facilitatoruddannelse. Læs mere om facilitatoruddannelsen her.

Modulerne: 

Mangler I en facilitator?
Er I interesserede i at gennemføre et DGE-modul, men mangler en facilitator, kan I fx spørge i jeres klynge, om der er en uddannet facilitator som vil hjælpe jer. I kan også kontakte en efteruddannelsesvejleder i jeres region. Vejlederen kan hjælpe med at stille en facilitator til rådighed. Du finder kontaktoplysninger på efteruddannelsesvejlederne her (ligger bag login).

Tilskud fra Fonden for Almen Praksis
Alle moduler er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis for både læger og personale. Læs mere om tilskud her

Spørgsmål
Har I spørgsmål til praktiske forhold, tilmelding m.m. kontakt os på euf.plo@dadl.dk eller 3544 8498.

 

Film om gruppebaseret efteruddannelse 

Tilmelding
Prisen for et enkelt modul er 750 kr. pr. person som deltager i gruppen. Gruppens facilitator skal senest 14 dage inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Emne
  • Antal deltagere i forløbet
  • Forventet start- og slutdato for forløbet

Når PLO-E har oprettet gruppen, får facilitator tilsendt et tilmeldingslink. Dette skal straks videresendes til deltagerne i gruppen. Hver enkelt deltager følger det tilsendte link og betaler for sin deltagelse i forløbet. Facilitator vil modtage materialet pr. mail senest 1 uge inden start.