0

Facilitatoruddannelsen

PLO-E udbyder en uddannelse i facilitering på et 2-dages internat. Hensigten er, at du efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, KGE).

På kursets første dag bliver du uddannet i generel facilitering. Denne dag er udviklet i samarbejde med KiAP med henblik på at kunne facilitere gode processer på bl.a. klyngemøderne.

På kursets anden dag er der fokus på facilitering af de forskellige gruppebaserede efteruddannelsestilbud, som PLO-E udbyder. Det er en fordel i både klynger og i de mindre SGE -og DGE-grupper, at mere end én person kan facilitere. Dels kan I skiftes, dels understøtter I facilitator bedre, hvis I selv kan teknikken. 

Kommende kurser i 2023

Hotel Koldingfjord: onsdag d. 26. - torsdag d. 27. april 2023 (fuldtegnet - venteliste)

Hotel Scandic Strandpark: tirsdag d. 10. - onsdag d. 11. oktober 2023 (fuldtegnet - venteliste)

Pris og tilskud
Kurset er gratis, og du kan få udbetalt efteruddannelseshonorar på kr. 4.500,- pr. dag samt få dækket dine transportudgifter (max. kr. 1.500,-). Beløbene trækkes IKKE fra din konto i Fonden.

Har du spørgsmål til facilitatoruddannelsen, er du velkommen til at skrive til euf.plo@dadl.dk