0

Gå-hjem-møder for praktiserende læger

Kom til gå-hjem-møde om teamarbejde, organisering og ledelse i din klinik.

Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering!
Her kan du høre mere om, hvordan du kan uddelegere flere opgaver, sådan at du får brugt klinikkens ressourcer på den bedst tænkelige måde. Vi anskuer fordelene ved at uddelegere ud fra flere vinkler. Der er nemlig både økonomiske og ledelsesmæssige fordele, og vi har derfor både en revisor, en praktiserende læge og en organisationskonsulent til at undervise på mødet.

Vi sætter fokus på, hvordan du ved hjælp af eksempelvis teamarbejde kan uddelegere opgaver og involvere dit personale endnu mere. Det fordrer en ledelsesstil, hvor du både kan vise tillid og stille krav til dine medarbejdere, for din praksis har brug for, at alle tager ansvar og arbejder mod fælles mål. Gå-hjem-mødet består af både oplæg og øvelser, således at oplæggene relateres til din klinik.

Her kan du se møderækken og tilmelde dig ved at klikke på linket for det enkelte møde: 

Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering - 21. april 2020, Domus Medica, København kl. 15.00-18.00 (Aflyst)

Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering - 28. april 2020, Scandic Silkeborg, Silkeborg kl.15.00-18.00 (Aflyst)

Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering - 5. maj 2020, Comwell Køge, Køge, kl. 15.00-18.00 (Aflyst)

Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering - 7. maj 2020, Scandic Odense, Odense, kl. 15.00-18.00

Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering - 3. september 2020,Comwell Hvide Hus. Aalborg, kl. 15.00-18.00

 

Hvad er god ledelse i din praksis?

Hvilke holdninger har du til praksisdrift? Hvilke ambitioner har du for din praksis og hvordan stemmer det overens med dine evt. kompagnoner? Kort sagt ved du, hvad der er god ledelse i din/jeres klinik? Kom til gå-hjem-møde og få inspiration til, hvad god ledelse er og hvilken forskel det kan gøre for din praksis. 

Vi har inviteret Heidi Bøgelund Frederiksen og Alfred Josefsen til at undervise i værdien af god ledelse. Heidi Bøgelund Frederiksen har i 15 år lavet ledelses-sparring i både solo, samarbejds- og kompagniskabspraksis, og Alfred Josefsen har erfaringer fra Ledelseskommissionen, har skrevet flere ledelsesbøger og forvandlede Irma fra en underskudstilstand til en meget succesfuld virksomhed med både arbejdsglæde og kundebegejstring. Han har en klar model for, hvordan I som ledere og i kompagniskab kan skabe det sprog om ledelse, som vil få jer til at stå stærkere og blive et stærkere team. Han siger; ”Alle erfaringer viser, at det er klogt at være tydelig i sin ledelse. Når I i praksis bliver bedre til at tale om ledelse og samarbejde med jeres medarbejdere er der en god chance for, at I kommer til at gøre mere af det rigtige, at I kommer tættere på hinanden, at I kommer til at forstå hinanden bedre, at I kommer til at skabe mere holdånd og kampgejst”.

Her kan du se møderækken og tilmelde dig ved at klikke på linket for det enkelte møde:

Hvad er god ledelse i din praksis? - 26. maj. 2020, Comwell Køge, Køge, kl. 15.00-18.00 (Aflyst)

Hvad er god ledelse i din praksis? - 28. maj 2020, Domus Medica, København, kl. 15.00-18.00

Hvad er god ledelse i din praksis? - 2. juni 2020, Comwell Hvide Hus, Aalborg, kl. 15.00-18.00 (Aflyst)

Hvad er god ledelse i din praksis? - 3. juni 2020, Scandic Silkeborg, Silkeborg, kl. 15.00-18.00

Hvad er god ledelse i din praksis? - 4. juni 2020, Scandic Odense, Odense, kl. 15.00-18.00 (Aflyst)

 

Du kan læse mere om programmet for de enkelte møder ved at trykke på linket for det møde, du gerne vil tilmelde dig. 

Gå hjem-møderne er godkendt til refusion af Fonden for Almen Praksis. Det koster 900 kr. at deltage i et møde. Du kan bruge dine efteruddannelsesmidler til at få refusion i form af op til 1500 kr. til transport, 2000 kr. for tabt arbejdsfortjeneste og op til 2400 kr. til betaling af kursusgerbyr, evt. forplejning og overnatning. Det betyder at du også kan bruge dine efteruddannelsesmidler til at få refunderet udgifter til forplejning efter mødet, hvis du ønsker at spise et måltid, inden du drager hjem.