0

Gå-hjem-møder for praktiserende læger

Kom til gå-hjem-møde om teamarbejde og organisering i din klinik.

I foråret 2020 måtte vi aflyse gå-hjem-møderne på grund af COVID-19. Vi har flyttet møderne og nu er der et, som afvikles virtuelt den 16. marts 2021. 

Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering!
Her kan du høre mere om, hvordan du kan uddelegere flere opgaver, sådan at du får brugt klinikkens ressourcer på den bedst tænkelige måde. Vi anskuer fordelene ved at uddelegere ud fra flere vinkler. Der er nemlig både økonomiske og ledelsesmæssige fordele, og vi har derfor både en revisor, en praktiserende læge og en organisationskonsulent til at undervise på mødet.

Vi sætter fokus på, hvordan du ved hjælp af eksempelvis teamarbejde kan uddelegere opgaver og involvere dit personale endnu mere. Det fordrer en ledelsesstil, hvor du både kan vise tillid og stille krav til dine medarbejdere, for din praksis har brug for, at alle tager ansvar og arbejder mod fælles mål. Gå-hjem-mødet består af både oplæg og øvelser, således at oplæggene relateres til din klinik.

Her kan du se det sidste møde og tilmelde dig ved at klikke på linket: 

Få inspiration til at udvikle din klinik gennem teamarbejde og uddelegering - 16. marts 2021, Scandic Silkeborg, kl. 15.00-18.00 Afholdes virtuelt!

Du kan læse mere om programmet for mødet ved at trykke på linket. 

Gå hjem-møderne er godkendt til refusion af Fonden for Almen Praksis. Det koster 900 kr. at deltage i et møde. Du kan bruge dine efteruddannelsesmidler til at få refusion i form af op til 1500 kr. til transport, 2000 kr. for tabt arbejdsfortjeneste og op til 2400 kr. til betaling af kursusgebyr, evt. forplejning og overnatning.