0

KGE - Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse

PLO-E tilbyder nu klinikkurser, som tager udgangspunkt i DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse – tidligere PBSGL-moduler), men er tilpasset læring i praksis på tværs af faggrupper og med fokus på organisering af arbejdet, så læringen lettere kan overføres til en klinisk hverdag. 

Som noget nyt foregår en del af kurset før og efter den faglige del. I tiden før og efter skal klinikken identificere læringspunkter og efterfølgende skal den nye viden omsættes til ændrede handlinger i praksis.

Et klinikkursus består af 3 dele:

  • Klinikken og dens ledelse forbereder sig på deltagelse ved at identificere læringspunkter.
  • Selve modul gennemgangen, hvor alle i klinikken deltager. Der arbejdes med cases og nyeste viden på området.
  • Implementering af de ændringer, der ønskes foretaget i form af en konkret handleplan.

Efter 3 måneder evalueres effekten af ændringerne.

KGE modulerne kan gennemføres i klinikken med 4-12 deltagere. Hvis I er flere, anbefaler vi, at I deler jer op i to grupper hvis klinikken råder over to facilitatorer. Hvis klinikken ikke har denne mulighed, skal modul gennemgangen øges tidsmæssigt med 15 min per person over 12. Dette er for at give tid nok, til at alle kan komme til orde og byde ind med egne tanker.

Hvis man er færre end 4 deltagere, anbefaler vi, at man finder en nabo eller venskabsklinik, hvor man tager modul gennemgangen sammen, mens resten af kurset kan ske i de individuelle klinikker.

Tidsforbrug: 2 timer til forberedelse, 2-3 timer i afholdelse af selve kursusdele (modularbejdet) og 2 timer til opfølgning.

KGE moduler:
Blødningsforstyrrelser
Komplicerede urinvejsinfektioner
Ukomplicerede urinvejsinfektioner

Fælles for de emner, der foreløbig er udvalgt til klinikkurser er, at de omhandler områder, hvor flere i klinikken er involveret i opgaveløsningen.

Tilmelding
Prisen for et enkelt modul er 750 kr. pr. person som deltager i gruppen. Gruppens facilitator skal senest 1 måned inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Emne
  • Antal deltagere
  • Forventet start- og slutdato

Når PLO-E har oprettet gruppen, får facilitator tilsendt et tilmeldingslink. Dette skal straks videresendes til deltagerne i gruppen. Hver enkelt deltager følger det tilsendte link og betaler for sin deltagelse i forløbet. Facilitator vil modtage materialet pr. mail senest 1 måned inden start. 

Vær opmærksom på, at vil klinikken benytte sig af tilbuddet med efteruddannelse i egen praksis, så er det en forudsætning, at én læge har gennemført en facilitatoruddannelse. For dem, der ikke har en facilitatoruddannelse, udbyder PLO-E til efteråret et gratis 2 dages facilitatorkursus. Hensigten er, at man efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, KGE, undervisningsmøder i klinikken mm.). Læs mere her.

Refusion
Læger og praksispersonale kan søge om refusion for 1 dags tabt arbejdsfortjeneste, 1 x kursusafgift op til 2.400 kr og 1.500 kr. til transportudgifter. Lægerne bliver trukket fra deres selvvalgte midler og praksispersonalet får deres refusion fra puljemidler. Vær opmærksom på at vikarer ikke er refusionsberettigede og kan derfor ikke søge om refusion. Den vedtagne handleplan indsendes sammen med anmodning om refusion, hvorefter refusion udbetales.

Spørgsmål
Har I spørgsmål til praktiske forhold, tilmelding m.m. kontakt os på euf.plo@dadl.dk eller 3544 8498.