0

Klog på KOL i egen praksis

PLO-E har udviklet et nyt koncept ”Klog på KOL i egen praksis” til afholdelse i egen praksis eller som et samarbejde mellem to-tre nabopraksis. Kurset er gratis og kan downloades her på siden.

Klog på KOL i egen praksis er en efteruddannelsesaktivitet afholdt i egen praksis eller som et samarbejde mellem to-tre nabopraksis. Materialet består af en drejebog, faktaark og videoklip. Det er angivet i drejebogen, hvornår videoerne kan startes fra en computer med internetadgang. Ved større praksis foreslås visning via projektor. Praksis vælger en ordstyrer, der skal holde tidsplanen og facilitere diskussionen i praksis.

Undervisningen foregår dels i et fællesspor, hvor hele praksis deltager. Dels i to spor, hvor praksis deles op for eksempel i et læge/erfaren sygeplejerske-spor og et sekretær/andet personale-spor. Praksis vælger selv den opdeling, der passer dem bedst med udgangspunkt i lokale arbejdsfunktioner og kompetence/erfaringsniveau. Det tilrådes, at ordstyreren læser drejebogen igennem inden opdelingen besluttes. 

Materialet består af to lektioner af ca. 60 minutter. De kan tages samlet, for eksempel en eftermiddag kl. 14-16 eller på forskellige dage. Den 3. lektion kan I enten bruge til at gennemskrive jeres egne retningslinjer, eller I kan bruge det til at mødes med lokale samarbejdspartnere efter eget valg.

Kurset er tillskudsberettiget for læger i Fonden for Almen Praksis med 0,5 dags efteruddannelseshonorar a 2.000 kr. og transportudgifter op til 1.500 kr. Aktivitetsnummer 2022-0363

For personalet kan søges ½ dags tabt arbejdsfortjeneste. Aktivitetsnummer 2022-0698

Husk at evaluere efter endt modul. Gå ind på www.besvar.nu og indtast koden 80067