1

Effektiv klinikdrift

Brug for hjælp?
Kontakt Desiree Lundsteen
dea.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9015018

Endagskursus i professionel praksisdrift/effektiv klinikdrift.  På dette kursus fokuseres primært på ”best practice” inden for økonomistyring/lønsomhed/effektive administrative (digitale) rutiner med fokus på samarbejde og arbejdsdeling læger og personale imellem, både hvad angår effektiv/lean patientbehandling og administrative opgaver. Erfaringen viser, at der er meget store forskelle i effektiviteten i de enkelte praksisser, som bl.a. giver sig udslag i meget store forskelle i indtjeningen i de enkelte praksisser.

Formålet med kurset er at øge effektiviteten og lønsomheden i din klinik via etablering af effektive administrative rutiner og effektivt samarbejde.

På kurset tager vi udgangspunkt i lønsomheden for de enkelte deltagers praksis bl.a.  via nøgletallet overskud pr. lægetime arbejdet i praksis. Vi konstaterer de store forskelle (både mellem deltagerne, tidligere deltagere og PLO tal på landsplan). Med dette som udgangspunkt dykker vi ned i årsagerne til forskellene, og hvad der kan gøres for at forbedre effektiviteten/lønsomheden.

Inden kurset sendes årsrapport og udvalgte informationer til underviser, der udregner sammenlignelige nøgletal for hver praksis – der sikres 100% anonymitet! Beregningerne udleveres til deltagerne på kursusdagen.

Der veksles mellem indlæg fra underviserne og erfaringsudveksling via gruppearbejde. Kurset er udviklet i samarbejde med praktiserende læger og erfaren økonomiansvarlig for mindre og større virksomheder med mangeårig erfaring med lægepraksisser. Kurset er et praktisk orienteret kursus, hvor målet er at skabe positiv forandring fra dag 1.

Målgruppe: Praktiserende læger med egen klinik (alene eller sammen med andre)

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 1 dags refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 1 dag.

Praktisk information

Tidspunkt
9. marts 2018

Tilmeldingsfrist
15. januar 2018

Form

Eksternat

Status
VVenteliste

Kursusleder