1

Få styr på kvinderne - opdatering i gynækologi

Brug for hjælp?
Kontakt Pernille Valentin Sommer
pvs.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9010618

Gynækologiske problemstillinger spænder vidt, fra banale vaginale infektioner til alvorlige cancerlidelser, og er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis.

Formålet med kurset er at opdatere deltagernes viden inden for gynækologi i almen praksis. Derudover er formålet at give deltagerne konkrete og praktiske anvisninger på håndtering af hyppige gynækologiske problemstillinger i praksis samt informere om de mest anvendte behandlinger hos praktiserende speciallæger og gynækologisk afdelinger.

På kurset vil følgende emner blive gennemgået:

Infektioner: vaginit/vaginose, cervicit, herpes, HPV og urinvejsinfektioner

Praktisk håndtering af blødningsforstyrrelser inkl. PCOS

Perimenopausal hormonbehandling - konsekvenser af ny viden

Prævention: opdatering af viden og metoder. Demonstration af aktuelle spiraltyper. Indsættelse af implanon

Endometrios., præmenstruel syndrom og aborter, blødning tidligt i graviditet

Screening: Teori og praksis.

Materialet, der anvendes på kurset, udsendes inden kursusstart, hvorved kursisterne får mulighed for at gennemgå cases før undervisningen.

Kurset er bygget op omkring en kombination af dialogbaseret undervisning, plenumdebat, gruppearbejde med cases samt brug af læringspartner mhp. erfaringsudveksling.

Derudover vil der på kurset gennemføres en færdighedstræning på demomodeller i forhold til spiraloplægning og implanonilægning.

Alt materialet udsendes elektronisk, så kursister efter kurset nemt kan genfinde undervisningsmaterialer og dermed fastholde den nye læring.

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 3 dages refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 3 dage.
 

Målgruppe: Alment praktiserende læger

Praktisk information

Tidspunkt
14. marts 2018 til 16. marts 2018

Tilmeldingsfrist
12. januar 2018

Form

Internat

Status
Ledige pladser

Kursusleder