1

Kroppens sprog i lægens praksis

Brug for hjælp?
Kontakt Desiree Lundsteen
dea.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9014818

Kurset kan tages som et 1-dags inspirationskursus eller som et 2-dages fordybelseskursus.

Deltagere der tidligere har taget kurset ”Kroppens sprog” er velkomne på 2. dagen

Allerede i de første sekunders møde mellem patient og læge taler begge parter kroppens sprog. Kroppen er altid i bevægelse - altid signalerende, sansende og kommunikerende.

Kroppens sprog har derfor stor betydning for nærvær, empati, kommunikationslæsning og lederskab, i professionel praksis.

Din evne til at se, læse og mærke patientens kropslige sprog kan derfor være af afgørende betydning, ligesom dit eget kropslige udtryk kan have indflydelse på patientens oplevelse af at blive mødt.

Kroppens sprog er nemlig også et nuanceret og følelsesmættet sprog, der har stor betydning for kontakt og konfliktmestring.

Formålet med kurset er at træne din evne til at have fokus på kropslighedens, sanselighedens og personlighedens betydning for lægers professionelle praksis. Formålet er også at give dig konkrete redskaber, som både kan støtte dig i din daglige praksis og nære din personlige udvikling som læge.

Kursets 1. dag - Inspirationsdag

På kursets første dag rejses en række grundlæggende spørgsmål om kroppen og dens sprog. Det er blandt andet følgende spørgsmål:

  • Hvad er kroppens betydning for din kontakt med patienten?
  • Hvilke redskaber kan anvendes til at se, mærke og læse kroppens sprog?
  • Hvordan træner du din egenkontakt og sansebaserede intuition?
  • Hvordan får man indsigt i kroppens betydning for situationsbetinget lederskab?

Kurset styrker opmærksomheden på, hvilken betydning kroppens sprog har for tillidsskabelse, lederskab og professionspersonlig udvikling i praksis. Undervisningen udformer sig som et kalejdoskop af forskningsbaseret teori, kropslige øvelser, udviklende dialog og praksisnære fortællinger. Deltagerne på kurset får desuden konkrete redskaber til at arbejde med kropslig kommunikationslæsning, stemthed og stilhed, kontakt og grænser samt kropslige powerpositions og lederskab

Kursets 2. dag - fordybelsesdag.

Her arbejder vi med kropslige øvelser, åbne samtaler, bevægelse og bodymind inspiration, der giver mulighed for at skabe bevidsthed om kropssproglige processer og dilemmaer i de enkelte lægers praksis.

Dernæst fordyber vi os i vigtige temaer i deltagernes cases. Her trænes begreber og redskaber fra 1. dagen i tæt samklang med de praksisnære situationer og den enkelte læges udviklingspotentialer.

Kurset tager udgangspunkt i bogen "Kroppens sprog i professionel praksis - om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation ", som bliver udleveret på kurset.

Målgruppe: Praktiserende læger

Pris: 2 dage:  Kr. 5.900,00 (uden overnatning) / 1 dag: Kr. 3.100,00

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dags refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 2 dag.

Praktisk information

Tidspunkt
13. marts 2018 til 14. marts 2018

Tilmeldingsfrist
22. januar 2018

Form

Eksternat

Status
Aflyst

Kursusleder