1

Livskriser

Brug for hjælp?
Kontakt Desiree Lundsteen
dea.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9017418

Dialog og refleksion omkring den lægelige samtale gennem struktureret analyse af film

Som alment praktiserende læge har du ofte kontakt med mennesker i krise. Fra en nordisk audit ved man, at den praktiserende læge dagligt kan møde op til fem-seks patienter, som har psykiske problemer. Indsigt i disse krisers og problemers natur og cyklus kan hjælpe dig i kontakt med og behandling af patienten.

Formålet med kurset er gennem oplevelse, analyse og samtale om relevante film at give dig både bred og ny viden om, hvordan almindelige kriser og psykiske problemer kan opleves og tackles. På kurset benytter vi filmkunsten som audiovisuel motor for læge/patientsamtalen.

Indhold og form:
Kurset søger at fremme refleksion og samtale via filmoplevelsen, fordi en af filmkunstens styrker er at den ofte giver emotionelle fokuspunkter at udvikle holdninger efter. Derved opnår du som kursusdeltager fornyet indsigt i dit lægelige virke.

Kurset er bygget op om en bred vifte af film, spillefilm såvel som kort- og dokumentarfilm og emnekredsen er menneskelivet fra vugge til grav. På kurset vil kursuslederen, en filmsagkyndig og en autoriseret psykolog i fællesskab bidrage med viden og erfaring i filmanalysen.

Og gennem filmanalyse og samtale viden om, hvorledes det enkelte menneske/familie forsøger at håndtere de forskellige livskriser og eventuelle psykiske problemer, der kan være forbundet hermed. Før hver film beskriver den filmsagkyndige filmens baggrund og sætter den ind i en filmhistorisk og kunstnerisk kontekst. Efter hver visning er der fælles debat/samtale/refleksion.

Kurset afholdes på Filmhøjskolen i Ebeltoft – hvor vi glæder os til at se og diskutere film i en af de veludstyrede og dejlige biografer.

Målgruppe: Praktiserende læger og uddannelseslæger med interesse for at tage en filmisk fremstilling til at debattere menneskers livsvilk

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 2 dages refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 2 dage.

Kurset starter på første dagen søndag den 27. maj kl. ca. 19.00.

Praktisk information

Tidspunkt
27. maj 2018 til 29. maj 2018

Tilmeldingsfrist
19. marts 2018

Kursussted
Den europæiske filmhøjskole, Ebeltoft, Bemærk kurset starter på første dagen søndag den 27. maj kl. ca. 19.00.

Form

Internat

Status
Aflyst

Kursusleder