1

Resiliens i patientbehandlingen

Brug for hjælp?
Kontakt Pernille Valentin Sommer
pvs.plo@dadl.dk

Lægekursus

Kursus nr. 9013618

Hvad er det der gør, at nogle mennesker i belastede situationer bukker under med stress, mens andre mennesker upåvirket og måske endda styrket går ud af den samme situation? Kan der ændres på mønstret? Hvad er afgørende? Hvordan kan du hjælpe dine patienter (og dig selv) til at blive resiliente? Det hjælper kurset dig med at forstå, og du vil få redskaber, der vil udvikle din evne til dette.

Baggrunden for resiliens-træningen er behovet for at øge evnen til at handle ud fra indre styrke og modstandskraft.

Formål og indhold Formålet er at patienten og lægen udvikler større evne til at hvile i sig selv,  opnår erkendelse af, hvad der er det væsentligste i livet, at værdsætte hvert et skridt på vejen hertil? Opnår bevidsthed om og redskaber til at forenkle måden at leve og tænke på, undgå forvirring og inde retning, dvs. udvikler evnen til at handle. Det sker ved, at du som læge får øvelse/træning i de færdigheder og teknikker, der er en del af resiliens-traditionerne.

Teoretiske oplæg om baggrundsfaktorer, stress, mindfulness og psykologisk baggrund for hvert af de følgende elementer:

Mindfulness,  Nuværende livsudformning,  Biografisk livsvej,  Trossætninger, mønstre og prægninger,  Den indre dommers, angribers udspring (over-jeg),  Kontakt til sig selv og andre,  Aktiv udnyttelse af ressourcer, Selvtillid, selvbevidsthed, Bevidst omgang med grænser,  Indskrænkninger gennem traumatisering (eller psykiske forstyrrelser),  Pleje af den personlige energihusholdning, Fremtræden, (performance), klarhed og tilstede-værelse, Udrustning, brug af ressourcer og handlekompetence, Kerneprocessen i resiliens- træning

Du får praktisk øvelse og træning i at arbejde med de enkelte skridt - de 10 trin:  1) Mindfulness - formel og uformel træning. 2) Opgave- og rolleklarhed. 3) Fylde sine energi-kar.  4) Tømme ud i livsrygsækken. 5) Afbalancere den indre dommer.  6) Sætte grænser - bevare grænser - åbne grænser.  7) Tackle konflikter aktivt. 8) Konsekvent indrette handlingsrum. 9) Afklare, ændre netværk. 10) Forankre egne krat og ro-mindfulness igen.

Undervisningsform Resilienstræning kan ikke læres alene gennem teori. Arbejdsformen kræver deltagelse på både et kropsligt, et følelsesmæssigt og et dybere plan. Ud fra en præmis om balance hos den enkelte og i forhold til omgivelserne. Kurset veksler imellem teoretiske oplæg og aktive øve- og træningsrum, hvor deltagerne gennemprøver og arbejder med øvelserne, for derigennem at opdage de redskaber, der er brugbare for den enkelte læge/patient. Det kræver at deltagerne arbejder med agtsomhed, åben opmærksomhed og tilstedeværelse. Og at man er respektfuldt undersøgende og gensidigt understøttende og at enhver deltager aktivt. Træningen forener erkendelser og metoder fra coaching og organisationsudvikling, psykologi, og kropsarbejde. Det anbefales, at kursusdeltagerne bruger tid på at reflektere og ”kigge ind ad” og bruger hotellet og området til dette i pauserne og på fridagen.

Målgruppe 16 praktiserende læger. Det anbefales at kompagnoner/ kolleger, tætte samarbejdende, kæreste/ægtefolk IKKE deltager sammen på kurset. Kontakt kursusleder hvis du ønsker uddybning i forhold til dette.

Kursussted  Kurset afholdes på et spartansk kloster Santuari de Lluc, Mallorca.

Rejse Kurset afholdes i uge 18, det er ikke endeligt afklaret om der er ud/hjemrejse dato 28/29-4 & 5/6-5 2018

Kurset er godkendt af Fonden for almen praksis til 5 dages refusion og ikke under aftalen for systematisk efteruddannelse: Ialt 5 dage.

Praktisk information

Tidspunkt
28. april 2018 til 6. maj 2018

Tilmeldingsfrist
24. november 2017

Form

Internat

Status
Aflyst

Kursusleder