Nu udbydes kompetenceudvikling for læger og personale i almen praksis om behandling og opfølgning af personer med type 2-diabetes. Der er tale om tre kursusforløb med tilmeldingsfrister i november og december, og e-læring og kursusaktiviteter kører i januar og februar.

Udflytningen af patienter med type 2-diabetes fra ambulatorier til almen praksis betyder, at man i almen praksis vil møde en bredere vifte af udfordringer og håndtering af mere komplekse forløb. Og mange steder får praksispersonalet en større rolle i behandlingen. Et fælleskursus i ”Behandling af type 2-diabetes” kan sikre en fælles viden om behandlingen af patienter med type 2-diabetes hos læger og personalet.

Flere komplicerede forløb skærper behovet for kompetencer til at håndtere patientrelationer og forebygge professionel og omsorgsmæssig udmattelse.

På kurset ”Patientcentreret tilgang til type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme” introduceres en model for involvering af patienten i behandlingsvalg, understøttet af brug af forløbsplaner og håndtering af belastninger i relationsarbejdet. Mange i almen praksis vil komme til at gen- eller nytænke organiseringen af indsatsen for patienter med type 2-diabetes for at udnytte forløbsplaner og populationsoverblik.

Kurset ”Organisering af behandling og opfølgning af type 2-diabetes i almen praksis” tilbyder en generisk model for gennemførelsen af sådanne forandringsprocesser i praksis. Og giver tid, støtte og redskaber til at udvikle planerne og ikke mindst gennemføre dem. Kompetenceudviklingen omfatter kurser og aktiviteter hjemme og i egen praksis og betjener sig af klassisk undervisning, e-læring, webinar, små-gruppebaseret efteruddannelse, simulation og træning.

Behandling af type 2-diabetes
Kurset består af to dele
1.    E-læringskursus (60 min) om livstilsinterventioner og den farmakologiske behandling af type 2-diabetes, som gennemføres individuelt af deltagerne. Niveauet tilpasses til den enkelte kursist.
2.    Et PBSGL-modul (Practice Based Small Group Learning), som gennemføres i fællesskab. 4½ time

Patientcentreret tilgang til type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme
Kurset består af fire dele
1.    E-læringskursus om kommunikation med patienter.
2.    ½-dagskursus i simulerede patientkonsultationer med træning og supervision af færdigheder
3.    E-læringskursus i forløbsplaner og håndtering af konflikter og relationstræthed
4.    Heldagskursus om håndtering af udfordrende patientrelationer

Organisering af behandling og opfølgning af type 2-diabetes i almen praksis
Kurset består af tre dele
1.    En times forberedelse til webinar
2.    2½ times webinar bestående af oplæg, samtaleopgaver, mulighed for spørgsmål samt mulighed for at byde ind med fif. I forlængelse af webinaret udarbejdes en konkret handleplan, der indsendes til kursuslederen.
3.    Opfølgning efter 3 måneder med skema om forandringsprocessen

Kurserne er refusionsberettigede.