Du kan vælge at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kræver dog, at én i gruppen kan facilitere det. Derfor tilbyder PLO-E et 1-dags facilitatorkursus.

PLO-E har udviklet et koncept, Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE), som gør det muligt for dig at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer.

Det kan fx være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Gruppen vil få tilsendt materiale, som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip. Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis.

Det er muligt at søge refusion fra Fonden for Almen Praksis tilsvarende refusionen for andre aktiviteter inden for systematisk efteruddannelse.

For at din gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal et medlem af gruppen være i stand til at facilitere det.

Facilitatorkursus – ledige pladser
PLO-E udbyder et 1-dags facilitatorkursus. Det er gratis at deltage på kurset, og du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på 4.500 kr. for dagen samt få dækket dine transportudgifter (max. 1.500 kr.) (beløbene trækkes IKKE fra din efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis).

At være facilitator er meget andet og mere end det at være gruppeleder. Som facilitator skal du understøtte læringen i gruppen gennem dit kendskab til gruppedynamik og læringsprocesser. Det lærer du på facilitatorkurset.

Tid, sted og tilmelding
Den 8. marts 2018 kl. 9-16 på Tivoli Hotel, København.
Tilmeldingsfrist den 5. februar 2018.
Tilmelding til kurset i København

Den 9. marts 2018 kl. 9-16 på Hindsgavl Slot, Middelfart.
Tilmeldingsfrist den 5. februar 2018.
Tilmelding til kurset i Middelfart

For yderligere oplysninger kontakt:
Konsulent Emilie Bjerre, PLO-E
Tlf. 3544 8474, ebj.plo@dadl.dk