For at imødekomme den store efterspørgsel på kurser inden for kronikerområdet - især til praksispersonalet - har PLO-E planlagt en bred vifte af kurser i KOL og type 2-diabetes i 2019. 

Med OK18 er almen praksis i endnu højere grad blevet krumtappen i behandlingen af patienter med KOL og type 2-diabetes.

Læger og praksispersonale får en mere proaktiv rolle i forhold til de skrøbelige patienter i forløb, og praksispersonalet er tiltænkt flere selvstændige konsultationer. Det er derfor besluttet, at de praktiserende læger kan få refusion for én dags efteruddannelse i KOL eller type 2-diabetes pr. år - svarende til 3100 kr. for kursusafgiften og 1500 kr. for transport - for hver medarbejder med klinisk arbejde, der er ansat minimum 20 timer pr. uge.

PLO-E har for at imødekomme efterspørgslen planlagt en bred vifte af kurser i KOL og type 2-diabetes i 2019. Det er først og fremmest kurser for praksispersonalet, men der er også som en nyhed flere fælleskurser for team bestående af en læge og fx en sygeplejerske. Derudover er der en række nye kurser for læger i KOL, spirometri og insulinbehandling af type 2-diabetes. 

Du kan se en oversigt over alle KOL- og diabeteskurserne her og på PLO-E.dk. 

Vi åbner for tilmeldingen mandag den 8. oktober kl. 9.00.