Vær opmærksom på, at der her på kursussiden er flere kurser til praksispersonalet om KOL og Diabetes end dem, I finder i det udsendtre kursuskatalog for 2018. Vi forsøger hele tiden at følge med behovet for kurser og lægger flere kurser på. Se kursusoversigten her.

Mulighed for tilskud
Fra den 1.1.2018 er der mulighed for at få tilskud til en kursusdag til personalet i netop disse to emner. Det er en af de nye tiltag i forbindelse med OK18, hvor der kommer flere opgaver til almen praksis i  forbindelse med kronikerkontroller. Tilskuddet udbetales til lægernes konti, og ansøgningen skal således også indsendes af praksispersonalets arbejdsgiver. Desværre er det først teknisk muligt at søge om refusion, og få udbetalt tilskud, fra august 2018. Der vil i starten af 2018 blive sendt yderligere information via PLO’rientering om godkendelser af kurser og udbetaling af tilskud.