Et nyudviklet, praksisnært og anderledes kursus for klinikker

Fra 2. juni 2021 tilbyder PLO-E en række klinikkurser, der tager udgangspunkt i DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse – tidligere PBSGL-moduler), der er tilpasset læring i praksis på tværs af faggrupper og med fokus på organisering af arbejdet, så læring overføres til en klinisk hverdag. 

Som noget nyt foregår en del af kurset før og efter den faglige del. I tiden før og efter skal klinikken identificere læringspunkter og efterfølgende skal den nye viden omsættes til ændrede handlinger i praksis. Eneste forudsætning for refusion af tabt arbejdsfortjeneste for alle 3 dele er, at handleplan indsendes til kursussekretær euf.plo@dadl.dk efter endt kursus.

Et klinikkursus består af 3 dele,

1. Klinikken og dens ledelse forbereder sig på deltagelse.
2. Selve kursusaktiviteten, hvor alle i klinikken deltager. Der arbejdes med cases og nyeste viden på området.
3. Implementering af de ændringer, der ønskes foretaget .

Efter 3 måneder evalueres effekten af ændringerne.

De emner, der foreløbig er udvalgt til klinikkurser er blødningsforstyrrelser og urinvejsinfektioner. Hypertension og tyroidealidelser er eksempler på nye mulige emner. Fælles for de emner, der foreløbig er udvalgt til klinikkurser er, at de omhandler områder, hvor flere i klinikken er involveret i opgaveløsningen.

Vil klinikken benytte sig af tilbuddet med efteruddannelse i egen praksis, så er det en forudsætning, at én læge har gennemført en facilitatoruddannelse.

For dem, der ikke har en facilitatoruddannelse, udbyder PLO-E til efteråret et gratis 2 dages facilitatorkursus. Hensigten er, at man efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, KGE, undervisningsmøder i klinikken mm.). Læs mere her.