Vi glæder os til at se dig til Lægedage den 11.-15. november i Bella Center, København. Igen i år kan vi tilbyde et stort og varieret udbud af kurser. Tilmeldingen til Lægedage 2019 åbner tirsdag den 13. august kl. 9.00.

Sidste år fik vi især efterspørgsel på flere kurser målrettet praksispersonale med erfaring. Vi har derfor i år åbnet nogle af lægekurserne for erfarne personaler, så både læger og praksispersonale, der har konsultationer inden for området, kan deltage.

I kataloget finder du 72 lægekurser, 35 fælleskurser og 29 kurser målrettet praksispersonale. I beskrivelsen af personalekurserne fremgår det, hvem kurset henvender sig til. Der er hele 136 kurser fordelt på 5 dage.

Tilmeldingen åbner tirsdag den 13. august kl. 9.00 på: www.Lægedage.dk

 Årets tema
Årets tema er: Hvordan giver vi mest til dem med størst behov og skaber mest mulig sundhed? – populationsomsorg i almen praksis

Almen medicin har som princip og mål at tilrettelægge arbejdet på en måde, der tilsigter at mindske ulighed i sundhedsvæsenet ved at skabe tid og rum til dem, der har størst behov for støtte, hjælp og omsorg.
Populationsomsorg i almen praksis betyder, at den enkelte læge tilpasser og differentierer indsatsen over for de enkelte patienter i sin praksis på baggrund af viden om og kendskab til den enkelte patient og dennes historie. Det skal ske for at sikre patienterne i populationen lige muligheder for helbredelse, stabilisering, forebyggelse af skade eller lindring. Patienterne skal populært sagt behandles forskelligt for at få lige muligheder for et godt helbredsmæssigt udkomme.

Nyt på Lægedage
I år har vi 25 helt nye kurser. Til læger er det kurser om fx metakognitiv terapi, at leve med sorg, endometriose, praksisorganisering og den nye ferielov. Til personalet er det emner som fx tidlig opsporing af demens, de 10 hyppigste infektionssygdomme, obstipation i praksis og patienter i behandling med smertestillende medicin.

Vi har også som noget helt nyt gjort færdighedsværkstederne til en del af kursusudbuddet. Det betyder, at du kan vælge at tage et færdighedskursus, hvor du bliver ført igennem fire forskellige værksteder og prøver teknikkerne af i praksis. De udbydes både til læger og praksispersonale i grupper af otte. Se mere om det i kataloget side 11-13 og ved tilmeldingen.

Tilmelding til næsten alle kurser
Vi har lyttet til de mange evalueringer, vi har fået, og har igen i år tilmelding til alle de kurser, der ikke holdes i et auditorium. Det betyder, at du allerede ved tilmelding skal tage stilling til, hvilke kurser du ønsker at følge. Vi anbefaler hurtig tilmelding, da der er rift om pladserne. Vi kan desværre ikke tilbyde mulighed for at blive skrevet på venteliste.

Tilmeldingsfrist
Der er også en tilmeldingsfrist! Det er for bedre at kunne planlægge lokalefordeling, forplejning og sociale aktiviteter, så alle får en god oplevelse. Tilmeldingsfristen er den 1. november 2019. Det er ikke muligt at tilmelde sig ved at møde op i Bella Center.

Betaling foregår elektronisk
Som tidligere år foregår tilmelding og betaling elektronisk. Hav derfor betalingskort klar, når du tilmelder dig. Der kan betales med Visa/Dankort og MasterCard.
Kursusbekræftelse, faktura/kvittering bliver efterfølgende sendt til den mail, du har oplyst ved din tilmelding. Har du brug for at kursusbekræftelse/faktura bliver sendt til en anden i praksis, kan du indtaste data på vedkommende i tilmeldingsprocessen.

Det er vigtigt, at du anvender en personlig/unik email ved tilmeldingen og ikke en fælles klinik email, da du ellers ikke vil kunne bruge den app, vi tilbyder i år.
I appen vil du kunne se dit personlige program m.v. Læs mere på www.Lægedage.dk.

Kataloget sendes stadig ud med posten
Det trykte katalog er sendt ud med posten i uge 30 og 31. Du kan også bladre i online-kataloget eller downloade kataloget på www.plo-e.dk og finde de kurser, du ønsker at deltage i.

Kurser til praksispersonalet
En del af kurserne er tilrettelagt for praksispersonalet. Ifølge PLA’s overenskomster med HK og DSR/dbio har fuldtidsansat personale ret til fire årlige arbejdsgiverbetalte efteruddannelsesdage. Som deltidsansat (1-19 timer pr. uge) timer har personalet ret til to uddannelsesdage om året.

Lægedage tilbyder igen i år praksispersonale med arbejdssted i Jylland, på Bornholm, Færøerne og i Grønland et tilskud på kr. 600,- pr. overnatning på Hotel Bella Sky. Læs mere om betingelserne på www.Lægedage.dk

Vel mødt på Lægedage 2019.