Systematisk efteruddannelse som gruppebaseret efteruddannelse er en format for jer, der gerne vil tage den systematiske efteruddannelse lokalt i en gruppe. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Gruppen skal bestå af min. 5 personer. Vi anbefaler, at gruppen består af 8-12 personer da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12.

Gruppen vil få tilsendt materiale som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne. Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have deltaget i facilitatoruddannelsen med minimum modul 3 og 4.

Vi er nu klar med temaet” Ledsmerter”, som består af 2 moduler af 3 timers varighed.
Læs mere om SGE