Refusionssystemet har været lukket i januar måned i forbindelse med årsafslutningen, som nu er afsluttet. Det er derfor nu igen muligt at søge om refusion for deltagelse i efteruddannelsesaktiviteter for både læger og praksispersonale afholdt i 2020 og 2021.
Udover refusion for efteruddannelsesaktiviteter er det også muligt at søge om refusion for køb af studiemateriale for både for 2020 og 2021. 

Grundet Covid-19 har Fonden for Almen Praksis har besluttet at forlænge 2 års-reglen fra 2 til 3 år. Det betyder for dig, som har ubrugte uddannelsesmidler fra 2019 og 2020, der tilsammen max udgør 20.200 kr. og 3 systematiske dage, får overført uddannelsesmidlerne til 2021 og disse gælder frem til og med 2022. Hvis du derimod ikke har fået tildelt midler i 2020, men stadig har ubrugte uddannelsesmidler stående fra 2019 overføres de til 2021 og gælder året ud.

Har du spørgsmål, kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet, Fonden for Almen Praksis
Tlf. 35448498, euf.plo@dadl.dk