PLO-Efteruddannelse udbyder i 2019-2020 en række kurser i spirometri for både praksispersonale og læger. Alle kurserne er refusionsberettigede.

Med OK18 har almen praksis fået et endnu større ansvar end tidligere i forhold til varetagelse af patienter med lungesygdomme – det være sig opsporing, målsætning, motivation, behandling mv., og det forventes, at vi er pro-aktive i opsporing af KOL-patienterne og øger antallet af lunge-funktionsundersøgelser.

PLO-Efteruddannelse udbyder derfor i 2019-2020 en række kurser i spirometri for både praksispersonale og læger. Alle kurserne er refusionsberettigede. Midlerne trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler, som er afsat i overenskomsten.

Læger får dækket udgifter efter samme høje takster som den systematiske efteruddannelse. For praksispersonale er dette yderligere en mulighed for et refusionsberettiget kursus udover den ene dag afsat til KOL eller diabetes. Se, hvor og hvornår kurserne udbydes, på: https://www.plo-e.dk

For yderligere oplysninger kontakt:
Fonden for Almen Praksis
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk