”Faglig ledelse” og ”Søvnforstyrrelser” vil efter sommerferien være klar som nye SGE -forløb

Systematisk efteruddannelse som Gruppebaseret efteruddannelse er et format for jer, der gerne vil tage den systematiske efteruddannelse lokalt i en gruppe. Det kan fx være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Gruppen skal bestå af minimum fem personer. Vi anbefaler, at gruppen består af 8-12 personer, da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12. 

Gruppen vil få tilsendt materiale, som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne.

Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have deltaget i et facilitatorkursus. 

Faglige ledelse og Søvnforstyrrelser består begge af to moduler af tre timers varighed.

Læs mere om SGE