PLO og Danske Regioner har indgået en aftale om at udmønte en del af egenkapitalen fra Fonden for Almen Praksis. Det betyder bland andet helt konkret, at taksten for tabt arbejdsfortjeneste for den selvvalgte efteruddannelse stiger fra 2.600 kr. til 4.000 kr. pr dag. Denne takstforøgelse er permanent og skal ikke genforhandles i forbindelse med kommende overenskomst. Den årlige tildeling til din efteruddannelseskonto stiger fra 15.800 kr. til 20.200 kr. fra 2019. Denne stigning er også permanent.

Tilskud til tabt arbejdsfortjeneste for praksispersonale
Som noget helt nyt kan du også modtage tilskud til tabt arbejdsfortjeneste, når du sender dit personale på kursus i KOL eller type 2-diabetes. Som aftalt i OK18, kan du få dækket kursusudgift og transport, for én dags kursus pr. år, når dit praksispersonale deltager i godkendte kurser i KOL og diabetes, nu kommer der så tabt arbejdsfortjeneste for én dag pr. personale på 2.820 kr. oveni. Den ordning gælder i 2019, 2020 og 2021.

Fonden for Almen Praksis give tilskud til klynger og Store Praksisdage
Ud over de ovennævnte initiativer er det besluttet i en periode fra 2019-2021 at give tilskud til de regionale Store Praksisdage og til understøttelse af klyngerne. Du kan læse aftaleteksten her.

Ændringerne gælder fra 1. januar 2019.