Nu er refusionssystemet åben for ansøgninger om tilskud til praktikophold, hvis du har haft en kommunal sygeplejerske i praktik i forbindelse med specialuddannelsen i borgernær sygepleje. Der kan kun søges én gang per person, så vent med at ansøge til praktikforløbet er helt afsluttet. Aftalen om praktikophold skal vedhæftes ansøgningen.

På samme måde gælder det at du først kan søge om refusion for dit eget personale, der har været på et kursus under indsatsen; En læge tæt på dig.
Læs mere om indsatsen