Du kan nu som praktiserende læge søge refusion for alle godkendte og refusionsberettigede praksispersonalekurser i KOL og diabetes, som dit personale har deltaget i siden 1. januar 2018.

Du søger refusion for dit personale ved at logge på din profil i refusionssystemet. Her finder du en knap, der hedder: ”Jeg ansøger for praksispersonale”. Du skal indtaste din medarbejders CPR nummer.

Ifølge OK18 kan du som praktiserende læge med ydernummer få refusion for én dags efteruddannelse årligt pr. ansat praksispersonale, som deltager i et godkendt kursus inden for enten KOL eller diabetes. 

Der ydes tilskud til praksispersonale, som er fastansat minimum 20 timer ugentlig, og som har klinisk arbejde.

Der kan søges om op til 3.100 kr. for kursusgebyr og maks. 1.500 kr. for transportudgifter pr. praksispersonale. 

Beløbene trækkes IKKE fra din egen efteruddannelseskonto, men direkte fra Fonden. Pengene udbetales altid til den NemKonto, der er tilknyttet praksis’ CVR-nummer.

Du kan søge refusion for godkendte KOL- og diabeteskurser, som dit personale har deltaget i siden 1. januar 2018. Vær opmærksom på, at ikke alle kurser inden for KOL og diabetes er godkendt til refusion, da der stilles særlige krav, herunder at kurset skal være af en hel dags varighed i ét af temaerne. 

Se liste over alle godkendte praksispersonalekurser
Listen opdateres løbende.

Læs mere om tilskud til efteruddannelse af praksispersonale 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte: 
Efteruddannelsessekretariatet i PLO-E
Tlf. 3544 8498, euf.plo@dadl.dk