Systematisk Efteruddannelse på SE-Dage i 2020

Så har du igen mulighed for at tilmelde dig systematisk efteruddannelse på nogle sammenhængene dage eller bare vælge en enkelt dag. I 2020 udbyder vi igen SE-Dage i henholdsvis Vejle fra den 24. -26. marts 2020  og i Helsingør fra den 28.-30. april 2020.

Her vil alle de eksisterende temaer i den systematiske efteruddannelse blive udbudt over et 3-dages forløb. Vi følger processen tæt i forhold til nye temaer i den systematiske efteruddannelse og skulle et eller to af temaerne bliver klar til foråret, har vi gjort plads til også at kunne udbyde det. Det er dog endnu usikkert.  

I forbindelse med SE-Dagene udbyder vi igen i år refusionsberettigede kurser for praksispersonale i KOL og type 2-diabetes.

Læs mere om Systematisk efteruddannelse