SE-Dage 2020 med 2 nye temaer  (Svimmelhed og Hovedpine/migræne)

Så har du igen mulighed for at tilmelde dig systematisk efteruddannelse på nogle sammenhængene dage eller bare vælge en enkelt dag. I 2020 udbyder vi igen SE-Dage i henholdsvis Vejle fra den 24. -26. marts 2020  og i Helsingør fra den 28.-30. april 2020.

Her vil alle de eksisterende temaer i den systematiske efteruddannelse blive udbudt over et 3-dages forløb. 

I forbindelse med SE-Dagene udbyder vi igen i år refusionsberettigede kurser for praksispersonale i KOL og type 2-diabetes.

Læs mere om Systematisk efteruddannelse