Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE)
PLO-E har udviklet et koncept som giver dig mulighed for at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe. Gruppen skal bestå af min. 5 personer.

Gruppen vil få tilsendt materiale som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter som udtaler sig om det pågældende emne. Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis.

Det er muligt at søge refusion fra Fonden for Almen Praksis tilsvarende refusionen for andre aktiviteter inden for systematisk efteruddannelse (se mere nedenfor).

Tilmelding
Det er nu muligt at tilmelde sig til SGE-forløb indenfor følgende temaer:

  • Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet (4 moduler á 3 timer)
  • Den døende patient (2 moduler á 3 timer)

Gruppens facilitator sender senest en måned inden forventet start, en mail til kurser.plo@dadl.dk med informationer om:

  • Tema
  • Antal deltagere i forløbet
  • Forventet start- og slutdato for forløbet
  • Om gruppen ønsker at bestille med eller uden konferencested.

Når PLO-E har oprettet gruppen, får facilitator tilsendt et tilmeldingslink. Dette skal straks videresendes til deltagerne i gruppen. Hver enkelt deltager følger det tilsendte link og betaler for sin deltagelse i forløbet. Facilitator får tilsendt materiale til gruppen.

Afholdelse af SGE-møder
I kan vælge at afholde SGE-møderne i klinikken/privat eller på et Comwell eller Scandic Hotel, som PLO-E har lavet en aftale med. Se adresseliste og kontaktoplysninger på konferencestederne HER.

Priser
Pris ekskl. konferencested: 
750 kr. pr. dag pr. deltager (for 2 moduler á hver 3 timer/heldagsarrangement).
Pris inkl. konferencested og forplejning:  1500 kr. pr. dag pr. deltager (for 2 moduler á hver 3 timer/heldagsarrangement).

Forplejning
Afholder I SGE-møderne på et af konferencestederne, vil I kunne vælge mellem enten heldagsarrangement eller moduler á 3 timer. Forplejningen svarer til antallet af timer og tidspunkt på dagen, hvor mødet bliver afholdt.

Refussion
SGE er godkendt til refusion fra Fonden for Almen Praksis, og I kan søge om at få følgende beløb refunderet:

  • Kursusafgift: hele beløbet.
  • Tabt arbejdsfortjeneste for en hel kursushverdag (2 moduler á hver 3 timer): 4.500 kr.
  • Transportudgifter pr. møde: max. 1.500 kr.

Der udbetales udelukkende tabt arbejdsfortjeneste for aktiviteter afholdt på hverdage i tidsrummet kl. 8-18.

Selve forløbet
Husk at medbringe en computer til møderne, uanset om de afholdes i klinikken/privat eller på et konferencested, da det er nødvendigt for at I kan afspille videoklippene. På konferencestederne vil der være øvrigt AV-udstyr. Det er desuden en god idé, at alle tager en computer/tablet med, da undervisningen lægger op til, at man aktivt skal søge information på nettet bla. i diverse databaser.

Hold Jer opdateret på hvilke emner, I kan tage som SGE her på PLO-E hjemmeside.

Spørgsmål
Har I spørgsmål til praktiske forhold, tilmelding m.m., kontakt kursuskoordinator Desiree Lundsteen på dea.plo@dadl.dk. Ved andre spørgsmål til systematisk efteruddannelse og SGE, kontakt konsulent Emilie Bjerre på ebj.plo@dadl.dk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Facilitatorkursus
For at din gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal et medlem af gruppen være i stand til at facilitere det. PLO-E udbyder derfor et 1-dags facilitatorkursus. Kurset er gratis, og du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på 4.500 kr. for dagen samt få dækket dine transportudgifter (max. 1.500 kr.). Beløbene trækkes ikke fra din efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis.

At være facilitator er meget andet end at være gruppeleder. Som facilitator skal du understøtte læringen i gruppen gennem dit kendskab til gruppedynamik og læringsprocesser. Det er bl.a. det du lærer på kurset.

Det er muligt at søge merit for facilitatorkurset, hvis du mener, at du allerede besidder de nødvendige kompetencer for at gennemføre forløbet.

Tid & sted
Den 8. juni 2017 kl. 9-16 på Scandic i Vejle. Tilmeldingsfrist den 1. maj 2017 (Fuldtegnet)
Den 13. september 2017 kl. 9-16 på IDA Mødecenter i København. Tilmeldingsfrist den 1. august 2017.
Tilmelding: Skriv en mail til kursuskoordinator Desiree Lundsteen på dea.plo@dadl.dk.

EKSTRA KURSUS
Den 12. oktober 2017 kl. 9-16 på Golf Hotel Viborg. Tilmeldingsfrist 7. august 2017.
Tilmeld dig kurset

Har du spørgsmål til systematisk gruppebaseret efteruddannelse (SGE) eller facilitatorkurset, er du velkommen til at kontakte Emilie Bjerre, konsulent i PLO-E, på ebj.plo@dadl.dk.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________