Som en del af den nye overenskomst kan læger med ydernummer få refusion for kursus- og transportudgifter for personale, der deltager i kurser inden for KOL og type 2-diabetes.

Der ydes udelukkende tilskud til praksispersonale, der er fastansat minimum 20 timer ugentligt, og som har klinisk arbejde. Der kan søges om refusion for én kursusaktivitet årligt for hvert personale inden for et af de to temaer. Den samme læge kan dog godt få refusion for flere ansattes efteruddannelse hvert år.

Der kan søges om op til 3.100 kr. for kursusgebyr og maks. 1.500 kr. for transportudgifter pr. praksispersonale. Beløbene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto.

Der gives refusion for godkendte aktiviteter afholdt fra 1. januar 2018 og frem. Af tekniske årsager kan du dog først søge om og få udbetalt refusionen i efteråret 2018.

Reglerne for tilskud til praksispersonalekurser er beskrevet i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse.

For spørgsmål kontakt:
Efteruddannelsessekretariatet i Fonden for Almen Praksis
Tlf. 3544  8498, euf.plo@dadl.dk