0

Om Systematisk Efteruddannelse

Med overenskomsten mellem PLO og Danske Regioner i 2014 blev der lavet en aftale om systematisk efteruddannelse for praktiserende læger. Den systematisk efteruddannelse er et supplement til den eksisterende selvvalgte efteruddannelse og har et omfang på tre dage årligt hvor der gives en forhøjet takst for tabt arbejdsfortjeneste. Læs mere om hvilke regler der gælder, og hvordan du søger refusion, i Vejledning om tilskudsberettiget efteruddannelse.

Den systematiske efteruddannelse sætter fokus på en række temaer der er blevet vurderet centrale for arbejdet i almen praksis. Det er temaer som undersøgelser har vist, kan være udfordrende som praktiserende læge. Temaer for systematisk efteruddannelse er beskrevet i Curriculum for systematisk efteruddannelse.

PLO-E's kurser fremgår HER. I oversigten står der SE foran kursustitlen.

PLO-E har desuden udviklet et koncept, Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE), der gør det muligt at tage systematisk efteruddannelse i din efteruddannelsesgruppe. Læs mere HER.

Udover PLO-E udbyder regionerne og andre arrangører kurser i systematisk efteruddannelse. Du kan se en samlet oversigt over alle kurser udbudt som systematisk efteruddannelse HER. Du skal selv kontakte udbyderen hvis du ønsker yderligere oplysninger om deres kursusudbud.

 

Efteruddannelsessekretariatet i PLO-E præsenterede i februar 2017 en midtvejsevaluering af den systematiske efteruddannelse som beskriver de foreløbige erfaringer med systematisk efteruddannelse. Læs et uddrag af rapporten HER.