0

Om Systematisk Efteruddannelse

Den systematiske efteruddannelse sætter fokus på en række temaer der er blevet vurderet centrale for arbejdet i almen praksis. Det er temaer som undersøgelser har vist, kan være udfordrende som praktiserende læge. Temaer for systematisk efteurddannelse er beskriver i Curriculum for systemtatisk efteruddannelse.

PLO-E's kurser fremgår HER. I oversigten står der SE foran kursustitlen. PLO-E har desuden udviklet et koncept, Systemtisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE), der gør det muligt at tage systematisk efteruddannelse i din efteruddannelsegruppe. Læs mere HER.

Udover PLO-E udbyder regionerne og andre arrangører kurser i systematisk efteruddannelse. Du kan se samlet oversigt over alle kurser udbudt som systematisk efteruddannelse HER. Du skal selv kontakte udbyderen hvis du ønsker yderligere oplysninger om deres kursusudbud.

Find vejledningen om tilskudsberettiget efteruddannelse som omfatter både selvvalgt og systematisk efteruddannelse.

 

Efteruddannelsessekretariatet i PLO-E præsenterede i februar 2017 en midtvejsevaluering af den systematiske efteruddannelse som beskriver de foreløbige erfaringer med systematisk efteruddannelse. Læs et uddrag af rapporten HER.