0

Styregruppens medlemmer

Repræsentanter for PLO:

Gunver Lillevang (formand)
Lise Høyer

 

Repræsentanter for DSAM:

Bolette Friderichsen
Melissa C. Lutterodt

Observatør for FYAM:

Sara Kaae Frandsen

Styregruppen for Efteruddannelse

Styregruppen for Efteruddannelse er sammensat af repræsentanter fra PLO, DSAM og FYAM og har ansvaret for afdelingens strategi og den overordnede planlægning af aktiviteter.

Styregruppen drøfter løbende kvalitetsforbedringer, og hvordan der kan sikres en stærk integration af de forskellige efteruddannelsesaktiviteter med henblik på at opnå optimalt læringsudbytte for deltagerne.

Styregruppen mødes fem gange årligt og er udpeget af henholdsvis PLO's og DSAM's bestyrelse.