1

Praktiske oplysninger

TILMELDINGS- OG AFMELDINGSBETINGELSER

Tilmelding
Tilmelding foregår på den konkrete kursushjemmeside (se kursusoversigt på www.plo-e.dk ). På hjemmesiden oplyses gældende tilmeldingsfrist.

Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser, hvilket vil fremgå af hjemmesiden. Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk.

Priser og betaling
Prisen på det enkelte kursus oplyses på kursushjemmesiden (findes på www.plo-e.dk).

Kursusafgiften dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning (samt ophold i enkeltværelse på alle internatkurser).

Betaling af kurset sker online ved tilmelding (Visa/Dankort og MasterCard kan anvendes).

Afmelding
Afmelding skal altid ske skriftligt til PLO Efteruddannelse: kurser.plo@dadl.dk.

Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb refunderes kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-

Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 14 dage før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften (incl. administrationsgebyr).

Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart vil den indbetalte kursusafgift ikke blive refunderet.

Al refundering foregår til dét betalingskort, der blev anvendt ved tilmelding/betaling.

Aflysning
Hvis PLO Efteruddannelse må aflyse et kursus, refunderes det fulde beløb.

Kursusmateriale

PLO-E frasiger sig et hvert ansvar for efterfølgende brug af kursusmateriale, der er blevet anvendt på kurset, uddelt eller udsendt til kursisterne.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR LÆGEKURSER AFHOLDT I UDLANDET

Priser og betaling
Prisen på det enkelte kursus oplyses på kursushjemmesiden (se kursusoversigt på www.plo-e.dk).

Kursusafgiften dækker undervisning, kursusmaterialer og erhvervsrejseforsikring (der er tegnet forsikring, således at deltagerne både er forsikrede i kursusperioden og eventuelle ferie-fridage før og/eller efter kurset).

Rejsebureauet opkræver særskilt for rejse, ophold og eventuel forplejning (der kan også tegnes særskilt afbudsforsikring til rejse/ophold med rejsebureau). Evt. tilslutningsfly er ikke inkluderet i afgift til rejsebureau og skal ligeledes tilkøbes særskilt. Nærmere detaljer følger i forbindelse med bestilling samt ved tilmeldingsfristens udløb. Rejse/ophold er et anliggende imellem kursisten og rejsebureauet.

Betaling af depositum på kr. 500,- sker online ved tilmelding (Visa/Dankort og MasterCard kan anvendes). Ved tilmeldingsfristens udløb fremsendes link til betaling af restbeløbet (se fristerne på www.plo-e.dk). Al betaling kan kun ske online ved brug af Visa/Dankort eller MasterCard.

Afmelding
Afmelding skal altid ske skriftligt til PLO Efteruddannelse: kurser.plo@dadl.dk.

Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb refunderes indbetalt depositum ikke.

Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 30 dage før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften.

Ved afmelding senere end 30 dage før kursusstart refunderes den indbetalte kursusafgift ikke. Er der oprettet vente-/interesseliste på kurset, vil PLO Efteruddannelse forsøge at afsætte pladsen til anden side. Er dette muligt, refunderes kursusafgiften fratrukket indbetalt depositum.