1

Praktiske oplysninger

TILMELDINGS- OG AFMELDINGSBETINGELSER

Tilmelding
Tilmelding foregår på den konkrete kursushjemmeside (se kursusoversigt på
www.plo-e.dk). På hjemmesiden oplyses gældende tilmeldingsfrist.

Efter endt tilmeldingsfrist kan ledige pladser forekomme. Ønsker du at tilmelde dig et kursus efter tilmeldingsfristen, er du velkommen til at kontakte kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk

Priser og betaling
Prisen på det enkelte kursus oplyses på kursushjemmesiden (findes på www.plo-e.dk).

Kursusafgiften dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning (samt ophold i enkeltværelse på alle internatkurser).

Betaling af kurset sker online ved tilmelding (Dankort og VISA-Dankort kan anvendes).

Afmelding
Afmelding skal altid ske skriftligt til PLO Efteruddannelse: kurser.plo@dadl.dk.

Oplys venligst kursusnummer, navn på kursisten, kursustitel og dato.

Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb refunderes kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-

Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 14 dage før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften (incl. administrationsgebyr).

Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart vil den indbetalte kursusafgift ikke blive refunderet.

Al refundering foregår til dét betalingskort, der blev anvendt ved tilmelding/betaling.

Aflysning
Hvis PLO Efteruddannelse må aflyse et kursus, refunderes det fulde beløb.

Kursusmateriale

PLO-E frasiger sig et hvert ansvar for efterfølgende brug af kursusmateriale, der er blevet anvendt på kurset, uddelt eller udsendt til kursisterne.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR LÆGEKURSER AFHOLDT I UDLANDET

Priser og betaling
Prisen på det enkelte kursus oplyses på kursushjemmesiden (se kursusoversigt på www.plo-e.dk).

Kursusafgiften dækker undervisning, kursusmaterialer og erhvervsrejseforsikring (der er tegnet forsikring, således at deltagerne både er forsikrede i kursusperioden og eventuelle ferie-fridage før og/eller efter kurset).

Rejsebureauet opkræver særskilt for rejse, ophold og eventuel forplejning (der kan også tegnes særskilt afbudsforsikring til rejse/ophold med rejsebureau). Evt. tilslutningsfly er ikke inkluderet i afgift til rejsebureau og skal ligeledes tilkøbes særskilt. Nærmere detaljer følger i forbindelse med bestilling samt ved tilmeldingsfristens udløb. Rejse/ophold er et anliggende imellem kursisten og rejsebureauet.

Al betaling kan kun ske online ved brug af Dankort og VISA-Dankort.

Afmelding
Afmelding skal altid ske skriftligt til PLO Efteruddannelse: kurser.plo@dadl.dk.

Oplys venligst kursusnummer, navn på kursisten, kursustitel og dato.

Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb refunderes kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-

Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 30 dage før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften.

Ved afmelding senere end 30 dage før kursusstart refunderes den indbetalte kursusafgift ikke.