1

Praktiske oplysninger

Betaling - kurser afholdt i Danmark
Betaling af kurset sker online ved tilmelding (Visa/Dankort og MasterCard kan anvendes).
 
Betaling - kurser afholdt i udlandet
Ved tilmelding indbetales depositum/administrationsgebyr på kr. 500,-.
Faktura på restbeløbet vil blive fremsendt i en separat mail 4 uger før tilmeldingsfristen (se fristerne på www.plo-e.dk) og den forfalder til betaling efter 14 dage (betalingsfrist fremgår af fakturaen). 
Betaling kan kun ske online ved brug af Visa/Dankort eller MasterCard.
 
Priser for kurser afholdt i Danmark
Kursusafgiften dækker undervisning, kursusmaterialer og forplejning samt ophold i enkeltværelse på alle internatkurser.
 
Priser for kurser afholdt i udlandet
Kursusafgiften dækker undervisning, kursusmaterialer og erhvervsrejseforsikring.
Der opkræves særskilt fra rejsebureauet, som dækker rejse, ophold og eventuel forplejning.
Der kan tegnes særskilt afbudsforsikring til rejse/ophold med rejsebureau. Evt. tilslutningsfly er ikke inkluderet i afgift til rejsebureau og skal ligeledes tilkøbes særskilt. Nærmere detaljer følger i forbindelse med bestilling samt ved tilmeldingsfristens udløb.
Rejse/ophold er et anliggende imellem kursisten og rejsebureauet.
 
Afmelding
Afmelding skal altid ske skriftligt til PLO Efteruddannelse: kurser.plo@dadl.dk. Afmelding kan ske indtil tilmeldingsfristens udløb, dog tilbagebetales depositum ikke. 
Fristen er oplyst under det enkelte kursus på www.plo-e.dk.
Fra fristens udløb og indtil 14 dage før kursets start, opkræves et administrationsgebyr på 50% af kursusafgiften (excl. depositum)
Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart betales fuld pris. Pladsen kan dog som hovedregel vederlagsfrit overføres til en anden deltager.
 
Aflysning
Hvis PLO-E må aflyse et kursus, refunderes det fulde beløb.

Tilskud
Alle kurser målrettet alment praktiserende læger er godkendt af Fonden for Almen Praksis. Alment praktiserende læger og uddannelseslæger (fase 2 og 3) kan søge tilskud fra fonden, læs mere her.

Forsikring
Der er tegnet en forsikring hos Tryg for deltagere på kurserne, således at deltagerne både er forsikrede i kursusperioden og eventuelle ferie-fridage før og/eller efter kurset.

Forsikringen dækker både kursister, kursusledere og undervisere. Tryg Corporate Travel Insurance, Policy No. 654-1440934766. Policy holder: Den Alm. Danske Lægeforening