0

Refusion for DGE

Hvis du er berettiget til refusion fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i selvvalgt efteruddannelse (gælder også DGE):

  • Tabt arbejdsfortjeneste for en halv kursushverdag (hverdage kl. 8-18): 2.000 kr.
  • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): max. 2.400 kr. for aktiviteter afholdt efter 1. januar 2021.
  • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage: max. 1.500 kr.

Du kan først søge om refusion efter modulet har været afholdt.

Afholdes DGE-modulet privat, i klinik eller på kursussted kan der søges om refusion for deltagernes andel af udgiften. Ved delte udgifter skal facilitator udfylde underskrevet refusionsblanket med navn og emne på DGE-modulet samt udgift pr. deltager. Deltagerne skal herefter ved ansøgning om refusion fra Fonden for Almen Praksis vedlægge blanketten med kopi af originalbilag. Refusionsblanket

Læs mere i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse.

Sådan søger du refusion
Du søger refusion her. Husk at du skal logge på med dit private NemID. Ved deltagelse i Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) skal du bruge nedenstående aktivitetsnumre. 

Aktivitetsnumerne for de enkelte moduler: 

Allergi aktivitetsnummer 2021-0205.

Antibiotika aktivitetsnummer 2021-0206.

Anæmi hos ældre aktivitetsnummer 2021-0207.

Diabetes i almen praksis aktivitetsnummer  2021-0208.

Hjerteinsufficiens aktivitetsnummer 2021-0209.

Inflammatorisk tarmsygdom aktivitetsnummer 2021-0210.

Neurologi aktivitetsnummer 2021-0211.

Pædiatri aktivitetsnummer 2021-0470.

Spiseforstyrrelser aktivitetsnummer 2021-0212.

Thyroideasygdomme aktivitetsnummer 2021-0213.

Blødningsforstyrrelser aktivitetsnummer 2021-0214.