0

Refusion for DGE

Hvis du er berettiget til refusion fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i selvvalgt efteruddannelse (gælder også DGE):

 • Tabt arbejdsfortjeneste for en halv kursushverdag (hverdage kl. 8-18): 2.000 kr.
 • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): max. 2.400 kr. for aktiviteter afholdt efter 1. januar 2021.
 • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage: max. 1.500 kr.

Du kan først søge om refusion efter modulet har været afholdt.

Afholdes DGE-modulet privat, i klinik eller på kursussted kan der søges om refusion for deltagernes andel af udgiften. Ved delte udgifter skal facilitator udfylde underskrevet refusionsblanket med navn og emne på DGE-modulet samt udgift pr. deltager. Deltagerne skal herefter ved ansøgning om refusion fra Fonden for Almen Praksis vedlægge blanketten med kopi af originalbilag. Refusionsblanket

Læs mere i Vejledning for tilskudsberettiget efteruddannelse.

Sådan søger du refusion
Du søger refusion her. Husk at du skal logge på med dit private NemID. Ved deltagelse i Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse, DGE, skal du bruge nedenstående aktivitetsnumre. Hvis du har afholdt et DGE modul på begge sider af årsskiftet, kan du vælge, om du vil tage en dag fra hvert år.

Aktivitetsnumerne for de enkelte moduler: 

Allergi

 • Aktivitetsnummer for 2020 er 2020-0296.
 • Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0205.

Antibiotika

 • Aktivitetsnummer for 2020 er 2020-0297.
 • Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0206.

Anæmi hos ældre:

 • Aktivitetsnummer for 2020 er 2020-0298.
 • Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0207.

Diabetes i almen praksis: 

 • Aktivitetsnummer for 2020 er 2020-0299.
 • Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0208.

Hjerteinsufficiens:

 • Aktivitetsnummer for 2020 er 2020-0434.
 • Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0209.

Inflammatorisk tarmsygdom:

 • Aktivitetsnummer for 2020 er 2020-0300.
 • Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0210.

Neurologi:

 • Aktivitetsnummer for 2020 er 2020-0301.
 • Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0211.

Pædiatri:

 • Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0470

Spiseforstyrrelser:

 • Aktivitetsnummer for 2020 er 2020-0404.
 • Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0212.

Thyroideasygdomme:

 • Aktivitetsnummer for 2020 er 2020-0303.
 • Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0213.

Blødningsforstyrrelser:

 • Aktivitetsnummer for 2021 er 2021-0214.