0

Refusion for kurser til praksispersonale

Pr. 1. januar 2019 er der kommet nye regler for refusion til kurser for praksispersonale. For at gøre det lettere har vi samlet de gældende regler på denne side.

Indsats i OK18 på områderne KOL og diabetes

Praksispersonale, der er ansat min. 20 timer pr. uge kan få refusion til:

  • én dags efteruddannelse i enten KOL eller type 2-diabetes pr. år. Tilskuddet svarer til 3100 kr. for kursusgebyr og op til 1500 kr. til transport.
  • herudover er der pr. 1. januar 2019 til og med 2021 mulighed for at søge tilskud til tabt arbejdsfortjeneste for én dag pr. medarbejder på 2.820 kr.

Det er lægen, der søger om tilskuddet via refusionssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

 

Særlig lungesatsning - spirometri

I perioden 2019-2020 udbydes en række kurser i spirometri, som også er refusionsberettigede, hvad angår kursusafgift og transport.

For praksispersonale betyder det, at lægen kan få refusion for én dags kursus svarende til kursusgebyr på 3100 kr. og op til 1500 kr. for transport.

Kurserne i spirometri er en ekstraordinær indsats, og derfor kan praksispersonalet få tilskud til én dags kursus, udover den dag, der er sat af til KOL eller diabetes.

Det er lægen, der søger om tilskuddet via refusionssystemet. Pengene trækkes IKKE fra lægens egen efteruddannelseskonto, da der er tale om ekstra midler.

Læs mere om hvor og hvornår kurserne udbydes på: Refusionsberettigede kurser praksispersonale

 

Guide til ansøgning om refusion - se her.

Du kan læse vejledningen om tilskudsberretiget efteruddannelse her.