0

Refusion for systematisk efteruddannelse

Refusionstakster

Hvis du er berettiget til refusion fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i systematisk efteruddannelse (gælder også SGE):

 • Tabt arbejdsfortjeneste for en hel kursushverdag (i tidsrummet kl. 8-18): 4.500 kr.
 • Tabt arbejdsfortjeneste for en halv kursushverdag (i tidsrummet kl. 8-18): 2.250 kr.
 • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend) - standardkursusudgift: max. 1.500 kr.
 • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend) – særligt godkendte aktiviteter**: max. 2.400 kr.
 • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage:* max. 1.500 kr.

* For Lægedage gælder, at der kan refunderes op til 2.000 kr. i transport.

** Kan kun ydes efter særlig godkendelse fra Fagligt Efteruddannelsesudvalg 

 

Sådan søger du refusion

Du søger refusion her. Husk at du skal logge på med dit private NemID.

Du finder aktiviteten nemmest ved at søge på det aktivitetsnummer du har fået oplyst. Alternativt kan du søge på kursustitlen eller startdatoen.

 

Ved deltagelse i Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse, SGE, skal du bruge følgende aktivitetsnumre:

SGE - Patienter med kroniske sygdomme og multimobiditet

 • Forløb afholdt i 2017: 2017-0321
 • Forløb afholdt i 2018: 2018-0008
 • Forløb afholdt med møder på begge sider af årsskiftet 2017/2018: søg én dag på 2017-0321 og én dag på 2018-0008

SGE - Den døende patient

 • Forløb afholdt i 2017: 2017-0322
 • Forløb afholdt i 2018: 2018-0009
 • Forløb afholdt med møder på begge sider af årsskiftet 2017/2018: du vælger selv hvilket af de to ovennævnte aktivitetsnumre du søger på, alt efter om du vil trække på dine tildelte dage til 2017 eller 2018.

OBS Tanken med systematisk efteruddannelse er at du sørger for at komme igennem de forskellige temaer inden for en årrække. Hvis din efteruddannelsesgruppe vælger at gennemføre et SGE-forløb inden for et tema som du allerede har gennemført, er det dog muligt for dig at deltage og samtidig trække på dine midler til systematisk efteruddannelse.