0

Stort kompetenceløft af praksispersonale - En læge tæt på dig

I 2018 afsatte den tidligere regering en pulje på 60 mio. kr. til et kompetenceløft af praksispersonalet i forbindelse med et oplæg om det nære sundhedsvæsen. Indsatsen kaldes: En læge tæt på dig.

Danske Regioner og Sundhedsministeriet har bedt PLO Efteruddannelse om at administrere midlerne og være ansvarlig for udviklingen og udbuddet af efteruddannelsesaktiviteterne under indsatsen.

Du kan læse mere om indsatsen i denne publikation.

Understøttelse af ny specialuddannelse i borgernær sygepleje

  • Praksispersonalers deltagelse i specialuddannelse i borgernær sygepleje

Refusionsmulighed: Tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær under uddannelsen samt kursusgebyr.

  • Praktikophold i almen praksis for kommunale sygeplejersker, der deltager i specialuddannelse i borgernær sygepleje.

Refusionsmulighed: Tilskud på 860,62 kr. per dag.

Aktivitet

Tilskudsmulighed

Praksispersonalers deltagelse i specialuddannelse i borgernær sygepleje

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste på 2.820 kr. pr. dags fravær under uddannelsen samt kursusgebyr.

Praktikophold i almen praksis for kommunale sygeplejersker der deltager i specialuddannelse i borgernær sygepleje

Tilskud på 860,62 kr. per dag.

Refusionen/tilskuddet udbetales via Fonden for Almen Praksis. For modtagelse af sygeplejerske i praktikophold søges der på samme måde som ved refusion for lægernes egen efteruddannelse. For eget personales fravær grundet optagelse på uddannelsen i borgernær sygepleje sendes faktura med navn på personene samt vedlagt kopi af optagelsesdokumentation til Fonden for Almen Praksis, Kristianiagade 12, 2100 København Ø.

Spørgsmål vedrørende tilskudsmuligheder og udbetaling af refusion sendes til euf.plo@dadl.dk.

For yderligere oplysninger kontakt:

Efteruddannelseschef James Høpner 
Tlf. 3544 8448, jah.plo@dadl.dk